A szent hajlék fő ünnepe – 2021. aug. 8.

Feltöltve 2021/07/15 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Mózes hajlékának fő ünnepe az idén augusztus 7-8-án lesz.

Szombaton – 18.00 órakor előesti istentisztelet – lítiás vecsernye

Vasárnap – 09.00 órakor szent liturgia, utána akatisztosz

A templomi szertartások után a régi, lebontott és újra épített bejárati kápolna épületének és annak ikonjainak megáldását tervezzük.

Ünnepeljünk együtt!

Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Római szent Kozma és Damján – ingyenorovosok – július 1/14

Feltöltve 2021/07/13 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szentek élete

A harmadik században éltek Rómában. Keresztény neveltetésben részesültek, életüket az emberek gyógyításának szentelték. Hamis vádak alapján a császár elő rendelték őket, aki követelte, hogy mondjanak le a kereszténységről. A szent testvérek ezt megtagadták, miután kínzásokkal fenyegette őket. Hirtelen a császár nyaka elgörbült úgy, hogy nem tudta mozgatni a fejét. A jelenlévőket félelem fogta el, majd a császár bűnbánatot tartva a testvérek előtt, megvallotta, hogy hisz Krisztusban, miután nyomban meggyógyult. A testvéreket elbocsájtották, és Róma közelében fojtatták Istennek tesztsző munkájukat. Korábbi orvos-tanítójuk irigysége miatt mégis vértanúságot szenvedtek. Az orvos a hegyekbe csábította és ott megölte őket. A 284-ben bekövetkezett halálukat sok csodás jel követte.

Holnap – 2021 júl 14-én a szent liturgia 6.00 órakor lesz.

Istentisztelet 2021. júl. 5-én

Feltöltve 2021/07/04 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

Szent Mózes hajlékában holnap reggel 8.00 órakor szent liturgiát szolgálunk, amely után Akatisztoszt énekelünk a szent hajlék védőszentjézeh, Szent Mózeshez.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A szent liturgiát az Ortodox Egyházzal való egyesülésének szertartása előzi meg.

Szent liturgia

Feltöltve 2021/06/28 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

Szerdán, 2021. június 30-án a szent liturgia reggel 06.00 órakor lesz.