Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


4Egyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes Missziós Ortodox Egyházközség.

Az itteni közösséget nem kizárólagosan a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim archimandrita atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje

 

Istentiszteleti rend

Feltöltve 2023/05/28 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

2023. május 30. – kedd – utóünnep, Szent Adronikosz apostol és Júnia

  • szent liturgia – 7.30

2023. május 31. – szerda – utóünnep, a 7 egyetemes zsinat atyáinak emlékezete

  • szent liturgia 6.00

2023. június 2. – péntek – ünnepzárás

  • szent liturgia – 7.30

Mennybemenetel 2023

Feltöltve 2023/05/24 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Szent Mózes hajlkában az utóünnepen – szombaton reggel 8.00 órakor szolgálunk szent liturgiát.

Húsvét ünnepzárása

Feltöltve 2023/05/23 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

A szent liturgia reggel 6.00 órakor lesz

Ünnepfelezés

Feltöltve 2023/05/09 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

2023 nájus 10. – a húsvéti időszak felezése.

  • szent liturgiát szolgálunk reggel 6.00 órakor