Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Győzedelmes Szent György Nagyvértanú

Feltöltve 2021/05/05 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

Az ünnep alkalmából virrasztó Istensziszteletet tartunk 21 órai kezdettel

Nagycsütörtök

Feltöltve 2021/04/28 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

AZ UTOLSÓ VACSORA – A SZENT EUCHARISZTIA ALAPITÁSÁNAK EMLÉKE

Holnap a szent liturgia reggel 6.30 kor lesz.

A szentek ereklyéi – gyógyulások forrása

Feltöltve 2021/03/29 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Írások

Szent Mózes hajlékában Isten Gondviseléséből tizennégy szent ereklyéjének részecskéje van elhelyezve. A tizenötödik pedig a mi Urunk, Jézus Krisztus drága és Életet adó  Szent Keresztjének az ereklyéje.

Amikor akár hazai, gyakran ide látogató hívek, vagy messziről érkező ortodox zarándokok lépnek be Szent Mózes hajlékába, nagy örömmel tölti el őket amikor megtudják, hogy mennyi kegyelmi forrást rejt magában a hajlék. Meghatott tisztelettel borulnak le a szentek ereklyéi előtt, és hosszasan, mindenki a maga kérelmét, gondját baját tárja a szentek elé, kérve az ő közbenjárásukat.

Ilyenkor velük együtt örülök, hogy lelki vígaszra találtak szerény kis hajlékunkban. Vannak azonban olyan esetek is, amikor elszorul a szívem annak láttán, hogy az ide érkező zarándok figelme mindenre kiterjed, mindent a maga módján megcsodál, de a szentek ereklyéire akkor sem fordít figyelmet, amikor erre külön felhívom a figyelmét. Ez egyaránt érvényes a római, vagy görögkatolikus hívekre. Vajon mi okozta náluk azt, hogy kihalt az öröm és a tisztelet ilyen fajta megnyílvánulása a szentek ereklyéi iránt, és egyfajta közömbös tudomásulvétel lépett a helyébe?

Sőt még ennél is szánalmasabb dolognak voltam szemtanúja egyik spanyolországi utam során, amikor Kantábria tartományban elvittek engem egy nagyon régi templomban, ahol csodálkozva, de annál nagyobb örömmel és meghatottsággal fedeztem fel, hogy a templomban Nikomidiai Szent Julianna ereklyéi pihennek. Elmélyülve gondolataimban a szarkofág mellett állva, egyszer csak egy hangoskodó franciákból álló turistacsoport jött be a templomba, és a csoportvezető többek között elmondta, hogy hitéért milyen kegyetlen kínzásokat kellett elviselnie Szent Juliannának. Amikor azt hallották, hogy megvadult lovakhoz kötözték és a város utcáin vonszolták Juliannát, hatalmas nevetésbe törtek ki, jól szórakozva a hallottakon. Talán, mondanom sem kell, hogyan érintett engem ez a látvány. Lehangoló, elkeserítő, hogy azok akik az előbb még a keresztvetésre hasolnó gesztikulációt végeztek, most kinevetik a egy szent szenvedéseit.

Pedig nem volt ez így mindig. Gyermekkoromat katolikus környezetben töltöttem, és tudom, hogy korábban ez nem így volt. És egy ennél nyomósabb érv: ha a kereszténység első századaiban élő szentek életétől olvasunk, azt látjuk, hogy valamikor semmiben sem különbözött a hívek tisztelet-megnyilvánulása a keleti és nyugati keresztényeknél. Egy holnap ünnepelt szent életének rövid részletével szeretném ezt alátámasztani. Legyen ez a nagyböjt közepén tartó ortodox hívek számára böjti, a többiek számára pedig nagyheti elmélkedés:

Szent Alexiosz (Elek), Isten embere, március 17/30 (411)

…a császár és a pápa a város közepére vitette a szent testét. Össze szaladt Róma egész népe, mindenki érinteni és csókolni akarta a szent testét. A betegek meggyógyultak: vakok szemei megyníltak, leprások megtisztultak, a gonosz lelkek elhagyták az általuk megszállottakat, bárki bármilyen betegségben szenvedett, Isten emberének testét érintve meggyógyult.

Amikor a császár és a pápa látták a szent testénél történő csodákat, ők maguk óhajtották vinni a szent testét a templomba, hogy érintve azt, kegyelmet nyerjenek. A tolongó tömegnek megígérte a pápa, hogy addig nem helyezik nyugalomra Isten emberének testét, amíg mindenki nem illeti azt csókkal és nem részesül kegyelemben annak érintése által. Egy egész héten át volt Isten emberének teste a templomban. Márványból készült, gazdagon díszített szakrofágban helyezték el. Testéből jóillatu műró áradt, amelyel a jelenlévők megkenték testüket és gyógyulást nyertek betegségeikből.

-Sf-

Krisztus Születik!

Feltöltve 2021/01/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

“Nagy és különös csoda történik ma,…” – ezt énekeljük ma a nagy esti zsolozsmán. Adja Isten, hogy valamit képesek legyünk megérteni abból a nagy és különös csodából, amely üdvösségünk érdekében történik.

Minden körülménytől eltekintve, boldog és békés legyen az ünnepünk, mert az és úgy lakozik szívünkben, lelkünkben, ahogyan azt oda engedjük, a bűn a félelem rabjává teszi az emberet, Isten igazsága pedig szabaddá, A választás a mi kezünkben van. Ha a rettegés, a gyűlölet a bizonytalanság lakozik bennünk, soha sem leszünk képesek megérteni “a nagy és különös csodát..”.

Szerezzük meg a békesség lelkét, és akkor érezni fogjuk, hogy Velünk az Isten!

-Sf-