Szombat

Feltöltve 2019/05/10 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

Holnap /2019.5.18./ a szent liturgia 07.00 órakor lesz.

Reklámok

Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Szent Márk apostol

Feltöltve 2019/05/07 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

A szent apotol ünnepén /2019.5.8./ a liturgia reggel 7.30 kor lesz.

Nagyhét és Húsvét

Feltöltve 2019/04/24 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Nagyheti és Húsvéti nyilvános istentiszteletek rendje Szent Mózes hajlékában / 2019. április 26-30. között/ az ideiglenesen megváltozott körülmények miatt a következőképp lesznek:

Nagypéntek – Királyi imaórák 06.00

– vecsernye 14.30

Nagyszombat

– szent liturgia 07.00

– a szent Apostolok Cselekedeteinek olvasása 19.00

Húsvétvasárnap

– a jeruzsálemi szent tűz fogadása 01.00

– Hajnali istentisztelet, pászkaszentelés – 04.00

– Vecsernye 18.00

Húsvétkedd – szent liturgia 07.00

Lázár, jöjj ki!

Feltöltve 2019/04/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

Holnap – 2019.04.20. – Lázár feltámasztásának, az átalános feltámadás hírének örvendetes napján a szent liturgia reggel 07.00 órakor lesz.

Az Istenszülő dicsérete

Feltöltve 2019/04/11 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Péntek este 19.00 – szombat hajnali istentisztelet Akathisztosszal,

szombat – 7.00 szent liturgia

Örömhírvétel

Feltöltve 2019/04/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Ma van üdvösségünk kezdete és az öröktől való titok megnyilatkoztatása…

Az idén az Örömhírvétel ünnepe a nagyböjt 4. vasárnapjára esik /2019.4.7./ Szent Mózes hajlékában holnap a szent liturgia reggel 09.00 órakor lesz.

Halottak szombatja – 2019.3.23.

Feltöltve 2019/03/22 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Közlemények

Az idei második halottak szombatján a szent liturgia és a halottakról való megemlékezés reggel 06.00 órakor lesz.