Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Reklámok

Miskolci zarándoklat

Feltöltve 2019/10/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Zarándoklatok emlékei

Szent Mózes hajléka zarándoklatot szervezett Miskolcra a Szentháromság ortodox templomba és egyházi múzeumba. A zarándoklat központi témája az Istenszülő Ahtirkai csodatevő ikonja volt. A szent liturgia után, amelyen a márki egyházközség fiatalokból álló kórusa énenelt, akathisztoszt szolgáltunk.

A templomi szolgálat után csoportunkat az egyházközség látta vendégül, amelyért ez úton is köszönetünket fejezzük ki. Az asztalvendégség után a múzeumba látogattunk el, majd indultunk haza. Csoportunk több egyházközség tagjaiból állt össze. Hálás szívvel gondolunk vissza a zarándoklat nyújtotta lelki élményekre, valamint vendéglátóink szíves fogadtatására.

Az Istenszülő Születése – képekben

Feltöltve 2019/09/21 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Az ünnepi istentisztelet végén két új, Szent Nektáriosz és Szent Tóth Elek ikonjait szenteltük meg.

Az Istenszülő Születése

Feltöltve 2019/09/16 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Az ünnep alkalmából 2019.09.20-án, este 20.00 órai kezdettel, szent Mózes hajlékában virrasztó istentiszteletet szolgálunk.

Szent Bertalan és Títusz apostol

Feltöltve 2019/09/07 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

A szent apostolok emlékének liturgikus ünnepe…

Nagyboldogasszony ünnepe képekben

Feltöltve 2019/08/30 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Az Istenszülő ünnepe

Feltöltve 2019/08/24 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Az Istenszülő Elszenderedésének ünnepén virrasztó istentiszteletet szolgálunk szent Mózes hajlékában.

Kedden, 2019. augusztus 27-én este 20.00 órai kezdettel:

  • Nagyvecsernye
  • Az Istenszülő temetésének szertartása
  • Szent liturgia

Augusztus 1/14

Feltöltve 2019/08/13 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

Az Istenszülő Elszenderedésének ünnepe előtti böjt kezdete – a szent Kereszt körülhordozása – a hét Makabeus vértanútestvér emléke.

a szent liturgiát reggel 06.00 órakor szolgáljuk.