Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Reklámok

Utóünnepi szent liturgia

Feltöltve 2018/09/27 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

42694073_481337999051577_4778605992491352064_n

Szent Mózes hajlékában szombaton – 2018.09.29-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ütóünnepén, reggel 7 órakor szent liturgiát szolgálunk, amely egyben hálaadó liturgia, mivel a szent hajlék elöljárója pappászentelésének 22-ik évfordulója is erre a napra esik.

Zarándoklat a Szent Hegyre

Feltöltve 2018/09/27 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Zarándoklatok emlékei

Isten kegyelméből az Istenszülő Születésének ünnepére a Szent Hegyre – az Istenszőlő Kertjébe -zarándokoltunk, ahol felkeresve néhány monostort, nagy lelki élményben volt részünk. A Szent hegy után, néhány napot Tesszalonikiben töltöttünk, valamint ellátogattunk Surotiba, ahol szent Paisziosz nyugszik a Szent János apostol és evangelista monostorban.

  1. Az Iviron monostor – ahol azt az Istenszülő ikont őrzik, amely a tengeren úszott a monostorhoz a képrombolás idején.
2

AZ Istenszülő “Iviron” ikonja

1

látkép – a monostor udvara

2. Panagúda – itt élt Paisziosz atya.

3.  a Nagy lavra.

DSC_0909

a lavra főtemplomának a külső csarnokának a mennyezete

Az ünnepi virrasztó istentiszteleten a Szent Panteleimon mnosrotban vettünk részt, –

28. nahľad

majd zarándokoltunk tovább más monostorokba. Miután kijöttünk az Istenszülő Kertjéből, Tesszalonikiben szálltunk meg és három napon át látogattuk a város templomait.

4. Palamasz szent Gergyely székesegyház

DSC_0983 - kópia

Esti fényekben a székesegyház. Itt őrzik Szent Gergely ereklyéit és itt vettünk részt egy újabb virrasztó istentiszteleten

5. Tesszaloniki – Vlatadon monostor

 

6. Tesszaloniki Szent Dávid monostora – Szent Dávid, eljutva a szenvedély mentességre, kezébe vehette a parazsat, úgy tömjénezett anélkül,hogy megsérült volna

7. Szent Demeter temploma

8. Szuroti – Szent János apostol és evangelista női monostora, ahol Paisziosz atya nyugszik. Hosszú sorokban állnak az emberek, hogy hódolhassanak a szent sírjánál.

Dicsőség Istennek!

Az Istenszülő elhunytjának ünnepe

Feltöltve 2018/08/25 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Mózes hajlékában az ünnepi istentiszteletek a következőképp lesznek:

hétfő – nagy vecsernye    19.00

kedd – szent liturgia         08.00

IMG_5488

Az ünnep képekben

Feltöltve 2018/08/01 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szerafim bátyuska ünnepe

Feltöltve 2018/07/30 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

37922649_725091094497826_4954656732019163136_n

Szárovi szent Szerafim ünnepét virrasztó istentisztelet keretében tartjuk meg. Az ünnep előestéjén /2018.07.31/ akatisztoszt szolgálunk a kő melletti emlék Kereszt mellett 20.00 órakor, majd a templomban következik a lítiás nagyvecsernye. A virraasztó istentiszteletet szent liturgia szolgálatával zárjuk, amely végén következik a koliva megáldása.

Minden kedves Szerafim tisztelőt szeretettel várunk a közös imádságra és az azt követő agapéra.

A szent hajlék főünnepén – 2018

Feltöltve 2018/07/27 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Az idén is igazi lelki hangulatban telt a szent hajlék főünnepe. Mind az előesti istentiszteletre, mind a másnapi szent liturgiára jöttek a hívek több egyházközségből és külföldről is. Nem maradtak el a moszkvai zarándokok sem, már évek óta rendszeresen ellátogatnak ezen a napon hozzánk. A szent liturgia magasztosságát emelte a szép bizánci ének, majd megáldottuk a kolivát és következett az estig tartó agapé, amely testvéri hangulatban telt.

Szent Mózes hajlékának főünnepe

Feltöltve 2018/07/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Az idén is készülünk a szent hajlék főünnepére, amely 2018. július 25-26 án lesz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szerdán este lítiás nagvecsernyét szolgálunk 18.00 órai kezdettel.

Csütörtökön /2018.07.26/ az ünnepi szent liturgia 09.00 órakor kezdődik.

Szeretettel várjuk szent Mózes tisztelőit a közös ünnepre.