Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Reklámok

Az Istenszülő elhunytjának ünnepe

Feltöltve 2018/08/25 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Mózes hajlékában az ünnepi istentiszteletek a következőképp lesznek:

hétfő – nagy vecsernye    19.00

kedd – szent liturgia         08.00

IMG_5488

Az ünnep képekben

Feltöltve 2018/08/01 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szerafim bátyuska ünnepe

Feltöltve 2018/07/30 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

37922649_725091094497826_4954656732019163136_n

Szárovi szent Szerafim ünnepét virrasztó istentisztelet keretében tartjuk meg. Az ünnep előestéjén /2018.07.31/ akatisztoszt szolgálunk a kő melletti emlék Kereszt mellett 20.00 órakor, majd a templomban következik a lítiás nagyvecsernye. A virraasztó istentiszteletet szent liturgia szolgálatával zárjuk, amely végén következik a koliva megáldása.

Minden kedves Szerafim tisztelőt szeretettel várunk a közös imádságra és az azt követő agapéra.

A szent hajlék főünnepén – 2018

Feltöltve 2018/07/27 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Az idén is igazi lelki hangulatban telt a szent hajlék főünnepe. Mind az előesti istentiszteletre, mind a másnapi szent liturgiára jöttek a hívek több egyházközségből és külföldről is. Nem maradtak el a moszkvai zarándokok sem, már évek óta rendszeresen ellátogatnak ezen a napon hozzánk. A szent liturgia magasztosságát emelte a szép bizánci ének, majd megáldottuk a kolivát és következett az estig tartó agapé, amely testvéri hangulatban telt.

Szent Mózes hajlékának főünnepe

Feltöltve 2018/07/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Az idén is készülünk a szent hajlék főünnepére, amely 2018. július 25-26 án lesz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szerdán este lítiás nagvecsernyét szolgálunk 18.00 órai kezdettel.

Csütörtökön /2018.07.26/ az ünnepi szent liturgia 09.00 órakor kezdődik.

Szeretettel várjuk szent Mózes tisztelőit a közös ünnepre.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Feltöltve 2018/07/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Szent Mózes hajlékában az ünnepi liturgia holnap /2018.júl. 7-én/ reggel 06.00 órakor lesz.

roždestvo Joanna pr.

Ünnep Debrecenben

Feltöltve 2018/06/25 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Zarándoklatra indultunk el 2018. június 23-án a debreceni Szentháromság egyházközségbe, ahol Barnabás apostol ereklyéjét helyeztük el az újonnan készített és megszentelt ikonba, amelyet egy szlovákiai ikonfestő készített. A szent liturgia után a bejáratnál felállított keresztet szenteltük meg. Az ünnepet egy jó hangulatban eltöltött szeretetlakoma következett. Isten áldja meg a közösséget, amely nagy szeretettel fogadott bennünket.