Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. Ennek a kápolnának elődje a néhai Szent György Nagyvértanú templom lehetett, amely a vár része volt. A templom ortodox mivoltára annak védőszentje utal, mivel a latinoknál nem volt szokásban Szent György tiszteletére templomot szentelni. Ami pedig az uniót – keleti szertartású katolikusokat – illeti, az jóval a Vármegye feloszlása után jött csak létre.  Mint az ismeretes, a vár a templommal együtt pusztult el.

Mindamellett, hogy az ortodox hitélet Zemplénben megújuljon, az egyházközség megnyitása a fent említett ok miatt is jött létre. Ennek okán az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is – volt rá példa, hogy román zarándokok jelenlétében a liturgia egyes részeit román nyelven szolgáltuk. A hívek körében nagy tiszteletnek örvendő Szent Mózes, a körülményekhez képest, minden esztendőben szép számban gyűjti össze tisztelőit ide, ahol ereklyéinek egy részecskéje előtt hódolhatnak.

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


A megszentelt kereszt

Feltöltve 2017/05/22 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Isten kegyelméből tegnap, – 2017. május 21-én, megszenteltük az új keresztet. az akatisztosz éneklése után, felmentünk a kereszthez, ahol elvégeztük a szentelési szertartást, majd elénekeltük a húsvéti énekverseket. A kereszthódolás után visszatérve, következett z agapé.

Isten áldja meg a támogatókat, a munkában résztvevőket, valamint mindazokat, akik eljöttek, hogy részt vegyenek ünnepünkön és oztozzanak örömünkben.

sv10

 

A helyreállított kereszt megszentelése

Feltöltve 2017/05/13 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

15Akik ismerik szent Mózes hajlékának történetét, azok tudják, hogy tíz évvel ezelőtt, egy csodás esemény emlékére a szent hajlék kertjében egy emlék keresztet állítottunk. Sajnos az idő múlásával az egykor esős kereszt elavult. Kétszer is megsérült. Egyszer a téli vihar törte félbe, majd a korhadás következtében egy gyengébb szél ismét ledöntötte.

A télen gyűjtést szerveztünk és egy fémből készült keresztet rendeltünk meg az ukrán mestereknél. Márciusban el is hozták, így szervezni kezdtük annak felállítását. A napokban végére jutottunk a szervezésnek, így hozzá láttunk a kivitelezéshez. Helyére került a kereszt, így most a szentelés következik, amelyre szeretettel hívünk minden kedves érdeklődőt, hogy osztozzunk az örömön, amely aj új kereszt miatt ért bennünket. Annál is inkább, mivel mindez a szent hajlék hivatalos megalapításának 10. évében történik.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik úgy anyagiakban, mint fizikai munkájukkal támogatták a kereszt helyreállítását.

A kereszt megszentelése 2017. május 21-én lesz 15.00 órai kezdettel.

Krisztus feltámadt!

Feltöltve 2017/04/18 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Pascha 2014

Istentiszteleti rend a nagyhéten

Feltöltve 2017/04/09 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Uncategorized

  • SZERDA /április 12./ – Előre megszentelt Adományok liturgiája – 17.00
  • CSÜTÖRTÖK /április 13./ – Az Eucharisztia alapításának emléke –  Szent liturgia vecsernyével – 07.30
  • SZOMBAT /április 15./ – Szent liturgia 07.30
  • VASÁRNAP /április 16./ – Feltámadási hajnali szertartás – 04.00

Istentiszteletek rendje

Feltöltve 2017/04/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Péntek – 2017. április 7.

  • blagov.1
  • Örömhírvétel ünnepe –  Aranyszájú szent János liturgiája vecsernyével – 08.00 órakor

 

 

 

 

Szombat – 2017. április 8.

  • lazar03Lázás feltámasztása – szent liturgia 07.30 órakor.

Ha úrrá lesz rajtunk a szenvedély

Feltöltve 2017/04/05 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Lelkiség

ikona_putinkiSokféle formája van a szenvedélynek, amit úgy kell egyesével kigyomlálnunk lelkünkből, mint a gyomot a veteményeskertből.

Amikor ítélkezel felebarátod felett, akkor az Isten olyan helyzetet teremt számodra, melyen ugyanúgy cselekszel majd, mint az, akit korábban megítéltél cselekedetéért. Így aztán lehetőséget kapsz, hogy megértsd a másikat, és felismerd saját igaztalanságodat.

De felmerül a kérdés, vajon felismered, és elismered, vagy a végletekig mentegeted magadat? Ki jár vajon jobban? Az, aki miután rájött, hogy tévedett, bűnbánatot tart, és javulásra törekszik? Vagy netalán az, aki a gyöngeségéből fakadó megszólás szenvedélyének hullámain hánykolódva, mindenféle koholmányokkal igyekszik szépíteni helyzetén?

Minden ember, akit a gőg szenvedélye tart fogságában, mással szemben szigorú, de önmagával szemben engedékeny. A végletekig kész ítélkezni mások felett, és ugyanúgy a végletekig elmegy, hogy igazolja önmagát.

Ha komoly eredmény akar az ember elérni a lelkiek terén, ezt a helyzetet, miután felismerte és beismerte helytelen cselekedetét, olyan Isten adományának tudja be, melynek alapján meg tanul másokat igazolni, és nem ítélkezni, igyekszik megértéssel lenni mások iránt, és a megértés – az első lépés az emberek felé.

Az ítélkezés szenvedélyében raboskodó ember magatartása arra mutat rá, hogy nincs benne szeretet mások iránt. Ha viszont megkérdezik tőle, hogy szereti-e felebarátjait Krisztusban, minden gondolkodás nélkül harsányan vágja rá, hogy igen! Azonban részéről ez csak sajátos, elvont és helytelen elképzelés arról, amit a gyakorlatban viszont messze elkerül.

Hogyan ismerjük hát fel magunkon, hogy mennyire vagyunk rabjai ennek a szenvedélynek? Nagyon gyorsan felmérhetjük ezt akkor, amikor a templomban vagyunk. Figyeljünk csak oda gondolatainkra! Mi minden kavarog fejünkben egész idő alatt. Mire gondolunk egyik-másik ember láttán? Ebből aztán hamar felismerjük, hogy hol tartunk.

 

 

Riportműsor szent Mózes hajlékából

Feltöltve 2017/04/01 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

30Holnap, 2017. április 2-án a Duna Tv 11.05 -kor sugározza az Ortodox örömhír műsorát. Ennek keretén belül tudósítást láthatunk szent Mózes hajlékából is.

a riport itt megtekinthető: http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-oromhir-2017-04-02-i-adas/