Jogaim és igényeim – vámos, farizeus

Feltöltve 2018/01/27 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Prédikációk

mytar_farizejEgyebet sem hallunk naponta, mintsem, hogy emberek vonulnak az utcára tömegben vagy akár egyénileg, de mindkét esetben az eredmény ugyanaz: mindenki valamit követel, mindenki azt hangoztatja, hogy jogom van, követelem, igényt tartok rá és sorolhatnánk még sokáig a különféle jelzőket.

Nem vitás, amikor ezek az ember elleni, ember által elkövetet sérelmek az utcára, hivatalokba, vagy azok elé viszik a tömeget, meg kell vallanunk, jogos követelések. Mindezek morajló tengerében, amely egyre jobban háborog világszerte, belekeveredik a keresztény ember is, és nem jogtalanul, hiszen a keresztények is, noha nem a világban van örök hazájuk, de a világban élnek.

Nincs is ezzel semmi nagy baj mindaddig, amíg az ésszerű, mondjuk talán ki, hogy élete megmaradása, fenntartása és annak az esetleges jobbá tétele érdekében lép fel jogosult követeléseivel a társadalom irányában, vagyis ember az embertől követel egyenlő bánásmódot.

A baj csak akkor kezdődik, amikor követeléseinkkel, jogainkkal ugyanolyan módon, mint tesszük azt embertársaikkal szemben, Isten felé fordulunk. Legyen az akár egy gondolat, vagy szóbeli megnyilvánulás, tegyük azt odahaza, az utcán, vagy a templomban, érdemes lenne tudatosítanunk magunkban, hogy amikor Isten felé fordulunk akár gondolatban, vagy szóban, nem a munkaügyi hivatal, sem a szociális ellátást biztosító iroda munkatársaival beszélünk. De még csak nem is a munkahelyi feletteseinkkel.

Semmiféle felmentésre, emelt hangú kioktató, vagy figyelemfelkeltő beszédre nincs jogunk ezen a téren, mert itt a Teremtő és a teremtmény párbeszédéről van szó, – bármennyire is nem erre érzünk késztetést, amit, valljuk be, sokszor meg is teszünk. Mert első felháborodásunkban elvárjuk, hogy Isten különös figyelmet szenteljen nekünk, mindent és mindenkit mellőzve. És ha már itt tartunk, akkor – mint ahogyan az emberi kapcsolatokban működni szokott – “kihasználjuk az alkalmat”, és esetleg környezetük nyilvános és rejtett bűneire, hiányosságaira is felhívjuk Isten figyelmét, hátha azok a mi Urunk és Teremtőnk figyelmét elkerülték.

A mai evangélium azonban minden ilyen és ehhez hasonló magatartástól óvva int bennünket. Más szavakkal elbeszélve, azt mondja ma nekünk az Isten Igéje, hogy a fent említett dolgokkal ellentétben, inkább alázat és a meghallgatásra való méltatlanság érzete legyen szívünkben.

Vagy talán Istennek szüksége van a mi semmitmondó bőbeszédünkre?

Esetleg van olyan jó vagy rossz, úgy a magunk, mint embertársuk életében, amiről Isten ne tudna?

Ha egy pillanatig is ilyen bűnös, és magadra vonatkoztatva, elítélő gondolatok kísértenek, tudd, hogy ezek nem Istentől származnak és nem szolgálják sem a társadalmi előmeneteledet, sem üdvösségedet, de sokkal inkább elmarasztalást, ítéletet vonnak maguk után.

Arra tanít ma bennünket az Evangélium, hogy ne tulajdonítsunk magunknak jogot Istennel szemben a meghallgatásra. Ezzel szemben, sokkal inkább érezzünk késztetést az imádkozásra, éspedig úgy, mint aki semmilyen figyelemre sem méltó, de bátorkodunk megnyitni a szánkat, és az ima szavaival az Egyetlen, a hozzánk, érdemtelenekhez határtalanul lehajló Istenhez fordulni.

De arra viszont nagyon vigyázz, hogy eszedbe ne jusson olyanokat mondani ima közben, hogy én ennyi, meg annyi jót tettem, ezért légy szíves, jutalmazz is meg érte! Hiszen bármit is tettél a jót tekintve, vedd úgy, hogy az a te kötelességed volt. Ha pedig elmulasztottad volna azt, ami a kötelességed, akkor büntetést érdemelsz. És mert csak annyit tettél, ami a kötelességed volt, ezért nincs is semmi, amiért jutalmat érdemelnél, mert semmi különöset nem tettél.

Nézd csak meg, hogy hogyan nézel ki, amikor farizeus módjára imádkozol; mit is tett a farizeus? Előállva, hangosan felsorolta minden jótéteményét, – de jaj, minden nagyszerű felsorolása ellenére üres kézzel távozott a templomból.

De különösképpen nincs is itt min csodálkozni a felett, hogy hogyan és mit tett, és milyen módon beszélt. Ami ebben az esetben csodálatot kell, hogy kiváltson, hogy valójában a semmivel dicsekedett. Mert ugyanis amivel önmaga dicséretére előhozakodott, az semmi más nem volt, mint a kötelességéből eredő dolgok megtétele. Ezért a templomban ezekre még csak gondolnia sem kellett volna.

Lelki haszonnal akkor járunk ma, amennyiben jól figyeltünk, ha felismerjük a tényt, hogy bizony, sokszor rosszul imádkozunk. Látod-e már, hogy mitől is van az, hogy rossz az ima? Attól, hogy sokszor érezzük magunkat Isten előtt, jóllehet, jogtalanul és hamisan, a legnagyobb rendben. Isten mentsen meg bennünket ettől a farizeusi bűntől! Ámin.

-sf-

Reklámok

Ünnep a szent hajlékban

Feltöltve 2018/01/10 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Január 14-én virrasztó istentiszteletet tartunk Szárovi szent Szerafim elhunyta emlékére, 20.00 órai kezdettel

  • Nagy vecsernye lítiával
  • Könyörgő kánon az Istenszülőhöz, diptychon olvasása
  • Akathisztos
  • Áldozás előtti imák
  • Szent liturgia

sf-2018.j

Hálaadó istentisztelet

Feltöltve 2017/12/15 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A napokban szent Mózes hajléka  egyházközségi rangra elemelésének tízedik évfordulóját ünnepli. Az elmúlt évtized mérlegelésétől most eltekintünk, hiszen akik figyelemmel kísérik a szent hajlék életét, azok tudják, hogy mi szép és jó, vagy talán kevésbé örömteli esemény tölti ki ezt a tíz évet.

Fontosabbnak tartjuk azt, hogy mindazért a jóért és szépért, de a nehézségekért is, hiszen ezek sokszor a kegyelmi küzdőtérre vezetnek bennünket, hálát adjunk a mindenek Teremtőjének.

Ebből az alkalomból, egy későbbi időpontban, hálaadó szent liturgiát fogunk szolgálni szent Mózes hajlékában – 2017. december 30-án, 9 órai kezdettel.

 

Szent Mózes hajlékában

Feltöltve 2017/09/23 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

sergij-radonec5beskc3bd.jpg

Az elmúlt napokat a pocsajevi lavrában töltöttük, az Istenszülő születését ünnepelve. Egyik nap megismerkedtünk egy lavrában szolágáló szerzetessel, aki a beszélgetés során felajánlott a szent hajlék számára egy barátja által festett ikont, amely Radonyezsi szent Szergijt ábrázolja.

A testvér elmondása szerint, az ikon csodatevőnek számít, mivel a szent közbenjárására, akik hittel imádkoztak az ikon előtt, történtek csodás gyógyulások. Az ikont, amelyet a testvér a saját cellájában őrzött, sokszor vitték a lavra körüli körmenetben. Most pedig Pocsajevből velünk vándorolt el szent Mózes hajlékába.

Méltó helyet találunk az ikonnak és szeretettel várjuk a szent tisztelőit, valamint azokat, akik szeretnének hittel hódolni szent Szergij csodatevő ikonja előtt. Ezzel egy újabb kinccsel gyarapodott a szent hajlék. Adja Isten, hogy csodái itt is, szerény hajlékunkban, tovább folytatódjanak.

Az Istenszülő elszenderedése

Feltöltve 2017/08/23 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Mózes hajlékában ünnepi virrasztó istentiszteletet tartunk 2017. augusztus 27.-én, 21.00 órai kezdettel:

  • lítiás negyvecsernye
  • utrenye a temetési szertartással
  • szent liturgia

uspenie.

Úrszínváltozás ünnepén

Feltöltve 2017/08/16 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Mózes hajlékában az Úrszínválzotás ünnepén a következőképp szolgálunk:

  • péntek /aug.18./ – nagyvecsenye – 18.00
  • szombat /aug.19./ – szent liturgia, gyümölcsszentelés – 09.00

Zarándokok szent Mózes hajlékában

Feltöltve 2017/08/05 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAz idei év nagyon gazdag a zarándokok tekintetében. Több csoport is felkereste már eddig is a szent hajlékot, akik között sokan vannak visszatérők is. Szent Mózes hajlékában liturgikus szempontból a juliánusz naptárt követjük, azonban a hajlék főünnepe az ide zarándokolók töbségében a gergelynaptár szerint rögződött. Ezért a kialakult hayományhoz híven, minden esztendőben július 26-án tartjuk a hajlék főünnepét.

Vannak azonban olyan zarándokok is, aki a juliánusz naptár szerint keresik fel a szent hajlékot. Ilyenek azok a Moszkvából érkező zarándokok, akik minden évben eljönnek, hogy közös imádsággal elmékezzünk meg védőszentünkről. Ezért, szent Mózes hajlékában ismét ünnepet tartunk.

A szent liturgia 2017. augusztus 8-án 9.00 órakor lesz.

Örömünkre szolgál, hogy már évek óta minden esztetendőben messze távolból is elzarándokolnak hozzánk hívek, egyben lehetőség nyílik azok számára is részt venni az ünnepi liturgián, akik valami oknál fogva nem tudtak részt venni az előző alkalommal.

Minden a hajlékhoz hű és azt megkedvelő embert szeretettel várunk az ünnepi liturgiára.