A Kegyelmi tűz

Feltöltve 2018/04/07 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Ma éjjel elsőként fogadjuk Szlovákiában az idei Kegyelmi tüzet. Éjszaka 00.45 -kor a Sátoraljaújhely-Szlovákia határátkelőnél, Szlovák oldalon. Örömünket növeli, ha lesz bátor vállalkozó, aki velünk együtt várja és fogadja a Kegyelmi tüzet. Szent Mózes hajlékából 00.15 -kor indulunk a tűz fogadására.

Blahodatný Oheň

Reklámok

Istentiszteleti rend

Feltöltve 2018/03/31 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Csütörtök -2018.04.05.   – Szent Vazul liturgiája vecsernyével      09.00

Péntek      – 2018.04.06.  – Vecsernye                                                   19.00

Szombat   – 2018.04.07. –  Szent Vazul liturgiája vecsernyével      07.00

Vasárnap – 2018.04.08.  – Hajnali istentistelet, pászkaszentelés    04.00

– Nagy vecsernye                                                                                    19.00

A menóra

Feltöltve 2018/03/29 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

27.03.2018A hétágú gyertyatartó (héber: menóra) a találkozás sátrának – később a Jeruzsálemi templomnak – nagyon fontos kelléke volt. Isten megparancsolta Mózesnek: Készíts színaranyból mécstartót (Kiv. 25,31).  Hosszú szár alakja volt, melynek ágain hét mécsest helyeztek el. Ezekbe tiszta oliva olajat töltöttek. A mécseseket minden este meggyújtották és egész éjszaka égtek (Lev. 24,3).

Isten jelenlétét szimbolizálták ezek a mécsesek a népközött, Kit a fény, mint köntös, úgy fog körül (Zsolt. 103,2). A Szentírás gyakran mondja, hogy Isten minden élőnek villágossága. Dávid próféta is imádságos lelkülettel így kiált: „Uram, te vagy az én fáklyám, Istenem, derítsd fel sötétégemet (2Sámuel 22,29).

A judaizmusban azzal, hogy a hétágu mécses jelentősége lelki helyett nemzeti szimbóbummá vált, így annak Isteni jelentősége kisebbedett. Így az Isteni igazságot sugárzó menóra Izráel számára nemzeti -vallási jellé lett.

Krisztus Újszövetségi Egyháza, úgy vette át a hétágu gyertyatartót az ószövetségi vallásból, mint a Szentlélek hét ajándékának üdvhozó simbólumát. „A trónból villám és mennydörgő szózat tört elő. Hét fáklya égett a trón előtt: Isten hét szelleme” (Jel.4,5). Amennyiben az egyházban a szentségek a Szentlélek által teljesülnek be, úgy a magas trón és az oltár között elhelyezett hétágu gyertyatartó az Egyház hét szentségére utal.

Az Újszövetség oltárainál elhelyezett hétágu gyertyatartó jelzi, hogy mindaz, aki igényt tart az üdvösséghez nélkülözhetetlen kegyelemre, annak részt kell vennie az Egyház imádságos életében. Urunk és Üdvözítők az Ő követésére hív bennünket, hogy ne maradjunk sötétségben: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn8,12).

Amikor elérkezik az idők teljessége, a mennyei Jeruzsálemben Isten dicsősége lesz az egyetlen fényforrás: A városnak nincs szüksége sem napvilágra, sem holdsugárra: Isten dicsődége világítja meg, fénye pedig a Bárány (Jel.21,23).

__________________________________________________________________

A mai napon szent Mózes hajlékában is helyére került az a fontos kellék, amelyet a pocsejevi lavrában vettünk a hívek adományából. Isten bőséges kegyelmét kérjük mindazokra, akik hozzá járultak ahhoz, hogy a szent hajlékban a menóra helyére kerülhetett.

Istentisztelet – évforduló

Feltöltve 2018/03/18 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

monaseska-sluzbaMinden esztendőben, március 22-én össze gyűlünk a szent hajlékban, hogy megnnepeljük a negyven szent vértanú emlékét és magához a naphoz tatozó eseményekre emlékezzünk. Az idén a Nagy Kánon miatt a szent vértanúk ünnepét a szertartási utasítások értelmében, kedden kell megtartani.

Ezzel összangban a  megemlékezés március 20-án lesz 17.30 órai kezdettel, amikor Előreszentel Adományok Liturgiáját fogjuk szolgálni.

Mindenkit szeretettel várunk a közös szolgálatra.

Szent liturgia

Feltöltve 2018/03/18 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

lestvica

 

 

 

Nagyböjt negyedik vasárnapján, – 2018.03.18-án szent Mózes hajlékában a szent liturgia 09.30 órakor lesz.

Kereszthódoló vasárnap – 2018

Feltöltve 2018/03/10 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Az idei kereszthódoló vasárnap /2018. március 11./ különleges nap szent Mózes hajlékában. Az ünnep előestéjén megszenteltük az új keresztet,  amelybe egyúttal elhelyeztük  Krisztus Keresztjének egy kis részét is. A szent hajlékba érkező zarándokok mostantól hódolhatnak Krisztus eredeti Keresztjének része előtt.

Hálásan köszönjük midazoknak, akik hozzá járultak ahhoz, hogy mindez valóra válhasson. Isten kegyelme kísérje őket, mert nagy dolgot vittek végbe a szent hajlék életében.

Szent Tivadar emléke

Feltöltve 2018/02/25 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Tivadar szombajtát megelőzően virrasztó istentiszteletet tartottunk szent Mózes hajlékában