augusztus 2015 havi archívum

Az Istenszülő Elszenderedése

2015/08/26

uspenieAz ünnep előestjén, Szent Mózes hajlékában virrasztó istentiszteletet tartunk (2015.08.27.), 21.00 órai kezdettel:

– lítiás nagyvecsernye,

– utrenye,

– az Istenszülő temetésének szertartása

– kb. éjfélkor szent liturgia

Reklámok

A szív rejtett dolgai

2015/08/17

Luka_krymskijMiután saját hibámon kívül, néhány évre arra kényszerültem, hogy felhagyjak a főpapi szolgálattal, egyszer a virrasztó istentisztelet alkalmával, az Evangélium olvasásakor, nyugtalanság lett rajtam úrrá, mint amikor ez embernek valami miatt rossz előérzete van.

Nyugalmamat az evangélium szavai zavarták meg, melyeket én magam is sokszor olvastam: Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél?… Legeltesd juhaimat. Ez az Istentől jött, a megújulást forszírozó felhívás, hatalmasan megrázott engem. Annyira, hogy az istentisztelet végéig remegett egész testem, majd egész éjjel le sem tudtam hunyni a szemem. Nagyjából másfél hónapig, valahányszor ez a szokatlan esemény eszembe jutott, könnyhullatásig megrázott.

De ne gondolják a szkeptikusok, hogy én önmagamat hangoltam rá erre az állapotra a félbeszakadt főpapi szolgálatom miatt, valamint, hogy a lelkiismeret gyötörjön. Ezzel ellentétben, abban az időben minden figyelmemet betegségem, és az elközelgő műtétem kötötte le. Normális lelkiállapotban voltam, távol állt tőlem az izgalom.

A magvetőről szóló példabeszédben azt mondja az Úr, hogy az Isten Szava, amely el van hintve az ember szívében, és ha a szív tiszta, megőrzi azt, vagy pedig a gonosz kilopja belőle, amennyiben a szív nem képes, vagy méltatlan őrizni azt.

A szív által valósulnak meg a lélek magasabb funkciói – hit az Istenben és az iránta való szeretet. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál. (Róm. 10, 10).

Szívünkkel imádkozunk, és az imádkozás egyik hatalmas formája a szótlan kiáltás az Istenhez. Így imádkozott Anna is – Sámuel próféta anyja – amikor fiát kérte Istentől. Sion hegyén így szólt Isten Mózeshez: Miért kiáltozol Hozzám? – pedig ő szavak nélkül imádkozott, ajkai nem mozogtak.

Valahol egy könyvben ezt olvastam: egyik alkalommal egy lángoló lélekhez így szólt az angyal „Mit művelsz te valójában?” Te a mennyek udvarát himbálod, és ott a te kiabálásodon kívül semmi más nem hallható”. Noha ez a lélek, hasonlóan Mózeshez, egyetlen szót sem szólt: csak a szíve volt nyugtalan és ez a nyugtalanság elegendő volt ahhoz, hogy megrengesse a Menny magasságát.

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий

Vízszentelés

2015/08/13

vv

Holnap, a hagyománynak megfelelően, a hajnali istentisztelet keretén belül vízszentelést tartunk – ennek kezdete 06.00 óra.

A szent Makkabeus vértanúk – aug. 1/14

2015/08/13

makabeusokA Palesztinát Krisztus előtt 200 körül elfoglaló szírek az igaz Istentől akarták a zsidók lelkét elfordítani, legkegyetlenebb volt ezen a téren Antiochus Epifánesz király (176-63.), aki a jeruzsálemi templomot is megszentségtelenítette. A vallásüldözés egyik eseménye volt a Makkabeus-vértanúk szenvedése. Egy zsidó család: az anya 7 gyermekével együtt kerültek a zsarnok ítélőszéke elé. Nem akarták a Törvény által tilalmazott sertéshúst megenni. Ezért egymásután kínozták és ölték meg őket. Mindnyájuknak végig kellett néznie, egy testvérük kínját és halálát. Anyjuk látta őket szenvedni, de nem ijedt meg, sőt bátorította fiait a kínok elszenvedésére. A hetediket kínoztatta meg a legjobban. Mindnyájan állhatatosak maradtak hitük megvallásában. Legutoljára a hős anyát ölték meg.

Ezen a napon a Szent Kereszt körmenetét is tartjuk, valamint a kis vízszentelés szertartását szolgáljuk, ahogyan azt a hagyomány tartja.