Archive for the ‘Szent Mózes hajlékának hírei’ category

Hálaadó istentisztelet

2017/12/15
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A napokban szent Mózes hajléka  egyházközségi rangra elemelésének tízedik évfordulóját ünnepli. Az elmúlt évtized mérlegelésétől most eltekintünk, hiszen akik figyelemmel kísérik a szent hajlék életét, azok tudják, hogy mi szép és jó, vagy talán kevésbé örömteli esemény tölti ki ezt a tíz évet.

Fontosabbnak tartjuk azt, hogy mindazért a jóért és szépért, de a nehézségekért is, hiszen ezek sokszor a kegyelmi küzdőtérre vezetnek bennünket, hálát adjunk a mindenek Teremtőjének.

Ebből az alkalomból, egy későbbi időpontban, hálaadó szent liturgiát fogunk szolgálni szent Mózes hajlékában – 2017. december 30-án, 9 órai kezdettel.

 

Reklámok

Szent Mózes hajlékában

2017/09/23

sergij-radonec5beskc3bd.jpg

Az elmúlt napokat a pocsajevi lavrában töltöttük, az Istenszülő születését ünnepelve. Egyik nap megismerkedtünk egy lavrában szolágáló szerzetessel, aki a beszélgetés során felajánlott a szent hajlék számára egy barátja által festett ikont, amely Radonyezsi szent Szergijt ábrázolja.

A testvér elmondása szerint, az ikon csodatevőnek számít, mivel a szent közbenjárására, akik hittel imádkoztak az ikon előtt, történtek csodás gyógyulások. Az ikont, amelyet a testvér a saját cellájában őrzött, sokszor vitték a lavra körüli körmenetben. Most pedig Pocsajevből velünk vándorolt el szent Mózes hajlékába.

Méltó helyet találunk az ikonnak és szeretettel várjuk a szent tisztelőit, valamint azokat, akik szeretnének hittel hódolni szent Szergij csodatevő ikonja előtt. Ezzel egy újabb kinccsel gyarapodott a szent hajlék. Adja Isten, hogy csodái itt is, szerény hajlékunkban, tovább folytatódjanak.

Az Istenszülő elszenderedése

2017/08/23

Szent Mózes hajlékában ünnepi virrasztó istentiszteletet tartunk 2017. augusztus 27.-én, 21.00 órai kezdettel:

  • lítiás negyvecsernye
  • utrenye a temetési szertartással
  • szent liturgia

uspenie.

Úrszínváltozás ünnepén

2017/08/16

Szent Mózes hajlékában az Úrszínválzotás ünnepén a következőképp szolgálunk:

  • péntek /aug.18./ – nagyvecsenye – 18.00
  • szombat /aug.19./ – szent liturgia, gyümölcsszentelés – 09.00

Zarándokok szent Mózes hajlékában

2017/08/05

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAz idei év nagyon gazdag a zarándokok tekintetében. Több csoport is felkereste már eddig is a szent hajlékot, akik között sokan vannak visszatérők is. Szent Mózes hajlékában liturgikus szempontból a juliánusz naptárt követjük, azonban a hajlék főünnepe az ide zarándokolók töbségében a gergelynaptár szerint rögződött. Ezért a kialakult hayományhoz híven, minden esztendőben július 26-án tartjuk a hajlék főünnepét.

Vannak azonban olyan zarándokok is, aki a juliánusz naptár szerint keresik fel a szent hajlékot. Ilyenek azok a Moszkvából érkező zarándokok, akik minden évben eljönnek, hogy közös imádsággal elmékezzünk meg védőszentünkről. Ezért, szent Mózes hajlékában ismét ünnepet tartunk.

A szent liturgia 2017. augusztus 8-án 9.00 órakor lesz.

Örömünkre szolgál, hogy már évek óta minden esztetendőben messze távolból is elzarándokolnak hozzánk hívek, egyben lehetőség nyílik azok számára is részt venni az ünnepi liturgián, akik valami oknál fogva nem tudtak részt venni az előző alkalommal.

Minden a hajlékhoz hű és azt megkedvelő embert szeretettel várunk az ünnepi liturgiára.

Uram, a te nevedről emlékezem éjjel

2017/08/04

Szárovi szent Szerafim ünnepe szent Mózes hajlékában

Az idén is egész éjjeli szolgálattal emlékeztünk meg Szárovi szent Szerafimról szent Mózes hajlékában. Az istentiszteletet a szent hajlék templomában kezdtük, ahonnét szent Szerafim ikonjával, amelyben el van helyezve egy ereklye-részecske, körmenetben vonultunk az emlék-kereszthez, ahol az Akatisztoszt énekeltük.

Visszatérve a templomba, lítiás nagyvecsernye következett, majd a betegekért, élőkért, holtakért könyörögtünk. Az áldozás előtti imák és a gyóntatás után következett a szent liturgia, amelynek végén megáldottuk a kolivát, majd asztalhoz ülve, hálát adtunk Istennek, hogy az idén is megünnepelhettük nagy szentünk emlékét.

A szent hajlék ismét ünnepel

2017/07/30

Holnap – 2017.07.31-én – a szent hajlékban virrasztó istentiszteletet tartunk, Szárovi szent Szerafim ünnepe alkalmából. Az istentisztelet este 21.00 órakor kezdődik, amelyet szent Mózes templomában és az emlék keresztnél fogunk szolgálni. A liturgikus szövegek nagyrészt szlávul, részben magyarul állnak rendelkezésünkre.

Minden kedves Szerafim tisztelőt szeretettel várunk a közös éjszakai imádkozásra.