július 2010 havi archívum

Miskolcon jártunk

2010/07/31

A mai napon elzarándokoltunk Miskolcra, ahol a szent ingyenorvos, Pantelejmon ereklyéjének úrja elhelyezésére került sor. Ebből az alkalomból főpapi liturgiát szolgált Tichon, komáromi püspök (Szlovákia), több pap segédletével, úgy Magyarországról, mint Szlovákiából. Hasonlóképp, a zarándokok is nem csak hazaiak voltak, de érkezetett egy autóbusz is Szlovákiából, több egyházközség híveivel. A szent liturgiát az ikon megszentelése követte, melyben el van helyezve szent Pantelejnom ereklyéje, majd akathisztosz imádkoztunk. A liturgikus ünneplést fogadás követte a templomkertben.

Köszönjük a lehetőséget, valamint a szervezők fáradozását, öröm volt együtt szolgálni.

képek

Reklámok

Szent Mózes tisztelői

2010/07/26

Isten kegyelméből idén is sor kerülhetett Szent Mózes ünnepének megtartására. Hatalmas lelki erőre és elhatározásra volt szüksége mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ebben az embertelen időjárásban vállalja a zarándoklatot. Viszont senki sem távozott csalódottan azok közül, aki mégis eljött a szent hajlék ünnepére. Adja Isten, hogy még sok ehhez hasolnló lelkileg gazdag ünnepet tudjunk tartani Szent Mózes közbenjárására, az ő tiszteletére.

képek

A kereszt

2010/07/22

Isten segedelmével eljutottunk a bejárati kápolna építésének befejező fázisához. Ma be lett fedve, holnap pedig a kereszt elhelyezesére kerül majd sor. Mielőtt azonban a három kereszt helyére kerül, azok megszentelésére kerül sor

holnap (péntek) este 18.00 órakor

Szeretettel várunk mindenkit, aki osztozni akar örömünben.

képes beszámoló

Ahol véget ér az út

2010/07/21

Sokféle mód van arra, hogy az ember elvonuljon a világ zajától – a kietlen pusztaságba, barlangba, sűrű erdőbe. Vagy pedig, elköltözni egy lakatlan szigetre. A magányba vonultság sohasem mentes a szélsőségektől: túlélni és élni messze a civilizációtól. Palej szigetére érve, a lehetőségek teljesen be vannak határolva. De amikor megérkezel ide, akkor azon veszed magad észre, hogy csakis ilyen körülmények alkalmasak arra, hogy a lélek szabadon éljen.

A szigeten egyetlen település sincs. Mindössze négy lakója van – két szerzetes és két jelölt. Ők négyen alkotják a monostor testvériségét. A monostor kis környezetén kívül a sziget egész területét – 15 négyzetkilométer – sűrű erdő borítja. A kis fatemplomot a szerzetesek maguk építették, ahol naponta összegyűlnek az ima idejére.

A szárazföldtől 15 kilométerre fekvő szigetre motorcsónakon lehet eljutni, ahová a szerzetesek egyike, Mikeás atya viszi át a zarándokokat. A tó vize annyira kék és tükröződik a nyár melegében, hogy szinte vakít. Mikeás atyán kívül a monostor kutyája fogadja a zarándokokat. Télen a tó jegén farkasok szoktak bemenni a szigetre, de amióta Omar – a hatalmas farkaskutya a szigeten van, nincs bátorságuk közelíteni a monostorhoz.

Omar legjobb barátja Ryzsik a monostor macskája. Így élnek itt már öt éve. Tavasszal és ősszel hetekig annyira háborog a tó vize, hogy a nem ritka három méteres hullámok miatt lehetetlen ki, vagy be jutni a szigetre. Tudják ezt jól a szerzetesek, ezért igyekeznek kellő mennyiségű élelmet felhalmozni erre az időszakra.

A monostort még a XIV. században alapították és a múlt században a kilencvenes évekig fenn is maradt, majd teljesen elnéptelenedett. Majd 2003-ban újra éledt a monostor, és mint a mesében, boldogan élnek itt a szerzetesek, távol a világ minden zajától.

A monostor elöljárója, János atya valamikor az arab nyelv szakértője volt, még a szovjet korszakban. “Gazdag voltam – mondja, majd amikor elkezdtem templomba járni, azt kérdeztem magamtól: minek neked ez a nagy gazdagság? Mi végre is élek? Nyilván nincs ember, aki fel ne tenné magának ezt a kérdést. Engem azonban ez a kérdés nagyon gyötört. Választ pedig nem kaptam sehol. Egyre nehezebben tudtam dolgozni, rosszul aludtam. Majd aztán 1995-ben elmentem, és szerzetessé nyírattam magamat. Huszonkilenc éves voltam akkor. Az eredeti helyemről 2003-ban küldtek ide. Az Úr maga adott nekem választ minden kérdésemre”.

Kortyolgattam a teát és közben eltűnődtem azon, hogy velem szemben egy olyan ember ül, aki a harmincas éveiben otthagyta a munkáját, amely után oly sokat vágyakoznak. Otthagyta, hogy elmenjen és életre keltse a távoli északon az elfelejtett monostort.

Másnap elküldtek  egyik jelölttel fát hasogatni. A hatvanéves Szergij, akinek olyan kisfiúsan, örömtől tündöklő szemei vannak, valamikor nőgyógyász szakorvos volt. Csak nemrég jött a monostorba.

Bárki eljöhet Palej szigetére. A nap eseményei két harangozás között zajlanak – reggel az imára, délben az ebédre hívja a sziget lakóit.

Vasárnap liturgiát szolgálnak, nyugodt, nem sietős, monostori hangulatban. Hárman voltunk a templomban: a két jelölt és én. Az ablakból a tóra nyílt kilátás – ami aznap nyugtalan volt. A hatalmas hullámok a mólót ostromolták, a sirályok rémültek zajongtak. Elképzeltem, hogy milyen nyugalomban szolgálnak itt ősszel és télen. Két szerzetes és két jelölt és senki más. Egyetlen lélek sincs rajtuk kívül. És mégis, eme kis földkupac felett, amely oly messze van minden más, ember lakta településtől, csendesen szállnak a Kerub-ének szavai…

A pravmir.ru nyomán feldolgozta: Serafim

Szent Mózes hajlékának ünnepe – 2010

2010/07/17

Ismét elközelgett a nap, amikor a szent hajlék égi pártfogóját, Szent Mózest ünnepeljük. Ebből az alkalomból szeretettel hívunk mindenkit a közös imádkozásra, amelynek rendje a következő:

Vasárnap – 2010.júl. 25.

– Vízszentelés – 18.00

– következik a lítiás vecsernye

Hétfő – 2010.júl.26.

– szent liturgia -09.00

– Akathisztosz

Az előrejelzések alapján, az idén is nemzetközi ünnepre számítunk. Jelezték érkezésüket hazai, magyarországi és romániai hívek is. Jó alkalom ez arra, hogy a közös hit összegyűjtse a különböző nemzeteket és nemzetiségeket. Az idén ez lesz a negyedik alkalom, amikor ilyen módon gyűlünk össze Szent Mózes hajlékában.

Mindenkit szeretettel várunk tiszteletreméltó Mózes hajlékába.

igumen Szerafim

Boldogságom!

2010/07/10

Kedves testvérek, atyák!

Ilyen köszöntéssel üdvözölte tiszteletreméltó Szerafim a zarándokokat, akik hozzá érkeztek a szárovi pusztaságba. Nagy öröm számunkra, hogy ismét elközeleg a nap, amikor Isten szentje megdicsőülésének évfordulója van. Ezért, a szent iránti tiszteletből, minden Szerafim-tisztelőt szeretettel hívunk Szent Mózes hajlékába, hogy közösen adjunk hálát Istennek, valamint örömteli szívvel ünnepeljük Isten nagy szentjét.

Az istentiszteleti rend a következőképp alakul:

– vasárnap – július 18. – nagy vecsernye lítiával – 18.00

– hétfő        – július 19. – szent liturgia                 – 09.00

A szent liturgia után felzarándokolunk a Szent Szerafim tiszteletére állított kereszthez, ahol akathisztoszt szolgálunk. A templomba való visszatérést követően, megáldjuk a kollivát.

Mindenkit szeretettel várunk erre a lelki találkozóra és közös imádkozásra.

Igumen Szerafim, Szent Mózes hajlékának elöljárója

az előesti szertartás képekbenSzent Mózes hajléka

2010/07/08

Szent Mózes hajlékát mindmáig, azok közül, aki messziről jöttek, sokan csak nehezen találták meg, mivel a külvilágnak semmi sem jelezte, hogy itt található. Isten és a támogatók segítségével, ma hozzá kezdünk egy kis kápolna építéséhez az utca felöli bejáratnál. Ez jelzi majd, hogy hol található szent Mózes hajléka, valamint hirdeti az orthodoxia jelenlétét térségünkben.

Isten bőséges kegyelmét kérjük a lelkes támogatók számára, akik segítsége nélkül ez a kicsinek mondható, de komoly anyagi vonzattal járó építkezés nem valósulhatott volna meg. Valamint, kérjük közösen Istent és a szenteket, hogy minden akadály nélkül befejezhessük a ma megkezdett munkát.

a munka folyamata képekben: