Archive for the ‘Az egyház hazai hírei’ category

Helyi Egyházunk XIII. rendkívüli zsinata

2014/01/11

Ma, 2104. január 11-én, helyi Egyházunk XIII. rendkívüli zsinatán új elöljárót választottunk. A zsinat résztvevői túlnyomó többségben megválasztotta a következő elöljárót Rasztyiszláv, eperjesi érsek személyében.

Rastislav

Isten áldását kívánjuk az új metropolita munkájára!

Reklámok

Helyi Egyházunk új püspöke

2012/12/05

Mint az ismeretes, augusztusban elhunyt Főtisztelendő János, eperjesi érsek. Az eperjesi egyházmegye zsinatán, amely papokból és az egyes egyházközségek képviselőiből tevődik össze, három jelölt közül választották ki az elhunyt érsek utódját. A választás Rasztyiszlav (Gont) szerzetes papra esett, akit 2012. november 18-án szenteltek fel az eperjesi székesegyházban, helyi Egyházunk és külföldi püspökök részvételével.  Ezzel ő lett az egyházmegye ötödik választott püspöke.

rastislav2

A szenteléssel egyben be is iktatták hivatalába, amelynek címe: Eperjes és Szlovákia érseke. Adja Isten, hogy nyájának jó, bölcs és hűséges pásztora legyen.  AXIOS!

Legyen örök emléke!

2012/08/03

Tegnap a késő esti órákban, 75 éves korában, elhunyt Főtisztelendő János, eperjesi püspök, Szlovákia érseke.

Érseki tisztségét öt éven át töltötte be Eperjesen, korábban 23 évig állt a nagymihályi ortodox egyházmegye élén, amelynek kötelékébe Szent Mózes hajléka is tartozik.

Temetése augusztus 8.-án lesz az eperjesi katedrálisban, majd a délutáni órákban, Kravany-ban, helyezik örök nyugalomra.

Szent István ereklyéje

2010/11/29

Ma – 2010. november 29-én – Budapesten, amint azt egy korábbi cikkben közöltük, sor került Szent István király ereklyéinek az átadására a nagymihályi egyházmegye részére. Az ereklyét Őeminenciája, ERDŐ PÉTER, esztergom-budapesti érsek adta át, György, Nagymihály-Kassa érsekének.

Az ereklye ünnepélyes elhelyezésére csütörtökön kerül sor, a kassai ortodox székesegyházban.

Ez az esemény jó bizonyítéka és egyben megkoronázása az egyházmegye azon célkitűzésének, mely szerint szolgálni szeretné a hívek jobb lelki gondozását, nemzetiségre való tekintet nélkül.

Magyar Kurír

Templomszentelés

2010/09/06

Isten kegyelméből tegnap, egy új templom megszentelésén vettünk részt. Őrmező egy kisváros, kis orthodox közösséggel, ahol a nép hosszú évek küzdelmes és fáradságos munkájának gyümölcse érett be. Őboldogsága, Kristóf metropolitával az élen, helyi érsekünk, Györggyel, a két egyházmegye papságának és a hívek sokaságának résztvételével, lelki ünnepségben volt részünk.

Tartsa meg Isten ezt a közösséget és áldja meg áldozatos munkájukat nemzedékről nemzedékre!

képek

Egyházmegyénk 60 éves

2010/07/05

Ma, 2010. július 5-én egyházmegyék fényes ünnep keretén belül ünnepelte meg fennállásának 60. évfordulóját. A jeles ünnepen  az istentiszteletet Őboldogsága Kristóf metropolita vezette, más külföldi püspökkel együtt.

Képriport:

A Szentlélek ajándékának pecsétje

2009/12/19

Ma, a szent liturgia keretén belül, a szent Kenetben (Bérmálás) részesült Viktor testvérünk, aki ezzel az orthodox Egyház tagja lett.

Kérjük a mindenség Urát, hogy ajándékozza meg őt bőséges kegyelmével az üdvösségre vezető úton.


még több kép