január 2014 havi archívum

Az ördög legfőbb fegyvere

2014/01/29

Példabeszéd

hálóSok éve már annak, amikor az ördög úgy döntött, hogy eladja mesterségének összes szerszámait.

Ízlésesen kiállította őket mindenki szemlélésére egy vitrinben.

Micsoda gyűjtemény volt ez! Ott volt az Irigység fénylő tőre, mellette pedig a Harag kalapácsa ékeskedett.

A másik polcon a Szenvedély nyila feküdt, vele együtt pedig festőien elrendezve a Falánkság, Érzékiség és a Féltékenység nyilai feküdtek.

Egy külön pulton voltak kiállítva a Hazugság hálóinak kellékei.

Helyet kaptak ott még a Csüggedés, Pénzvágy és a Gyűlölet eszközei is.

Minden eszköz gyönyörűen el volt rendezve, ellátva cédulával, amin a megnevezésük és az ár volt.

A legszebb polcon pedig, minden többi eszköztől elkülönítve, egy eléggé elcsépelt, ránézésre fa ék volt kiállítva, amelyen a Gőg feliratú cédula függött.

Meglepően, ennek a szerszámnak az ára, minden többi eszköznek az árát egybevéve, jóval magasabb volt. Egy arra elhaladó valaki megkérdezte az ördögtől, hogy miért is adja ilyen drágán ezt az ócska éket, az pedig azt válaszolta:

– Én valóban ezt az összes többinél többre értékelem, mert készletemnek ez az egyetlen eszköze, amelyre támaszkodhatok akkor, amikor a többi összes hatástalannak bizonyul. Majd gyengéden megsimogatta a faéket.

Amennyiben sikerül beütnöm ezt az éket az ember fejébe, – mondta az ördög, – akkor az kitárja az ajtókat az összes többi eszköz számára is.

Reklámok

A kétségbeesésről

2014/01/15

Szárovi Szent Szerafim a kétségbeesésről a következőt írja: „Mint ahogy az Úr gondoskodik az üdvösségünkről, úgy az embergyilkos ördög törekszik, hogy az embert kétségbe hozza. Júdás, az áruló kishitű volt és tapasztalatlan a harcban, ezért az ördög látván, hogy kétségbe esett, rátámadt és kényszerítette őt, hogy fojtsa meg magát. Péter pedig, a kemény szikla, nagy bűnbe esve, mint tapasztalt harcos, nem esett kétségbe és nem vesztette el lelkületét, hanem meleg szívből, keserves könnyeket árasztott. Látva ezt az ördög, elmenekült tőle úgy, mintha tűz érte volna. És így testvéreim, tanítja szent Antioch, amikor a kétségbeesés ránk támad, nem kell alárendelni magunkat, hanem megerősödve és elzárkózva szent hittel, nagy lelkülettel mondjuk a gonosz léleknek: “Mi közöd van hozzánk, Istentől elpártolt, menekült az égből és  ravaszság rabja? Te nem mersz nekünk semmit ártani. Krisztus, Isten Fia, hatalommal áll felettünk és mindenki felett. És te, bukott, távolodj tőlünk! Megerősítve az Ő szent Keresztjével mi letiporjuk a te kígyó fejedet.”

Szent Nikolaj Velimirović, a „PROLOG” című könyvéből -IK-

Ünnep a szent hajlékban

2014/01/12

relics

Boldogságom, Krisztus Feltámadt! Ezzel a köszöntéssel fogadta Szerafim bátyuska a hozzá érkezőket. A sokak számára ismert és sokak által tisztelt szárovi aszkéta halálának évfordulóján – január 2/15 – a kialakult szokás szerint, szent liturgia szolgálatával emlékezünk meg a tiszteletreméltó atyáról. Ebből az alkalomból szeretette hívünk mindenkit a közös liturgikus ünneplésre Szent Mózes hajlékába.

A liturgia kezdete: 2014. január 15, reggel 09.00 órakor.

Helyi Egyházunk XIII. rendkívüli zsinata

2014/01/11

Ma, 2104. január 11-én, helyi Egyházunk XIII. rendkívüli zsinatán új elöljárót választottunk. A zsinat résztvevői túlnyomó többségben megválasztotta a következő elöljárót Rasztyiszláv, eperjesi érsek személyében.

Rastislav

Isten áldását kívánjuk az új metropolita munkájára!

A jóslásról

2014/01/08

jóslásMi is a jóslás?

Nem más az, mint háromféle hit:

– hit a véletlen esetben,

– hit a tárgyakban,

– és hit a sötétség szellemeinek mindenhatóságában.

Jóslással jövendölik meg az eseményeket, különböztetik meg a tárgyak erejét és esketik fel a sötétség szellemeit. Egyik vallás sem itélte és utasította el olyan döntően a jóslást, mint a keresztény hit.

Egyik vallás sem, a keresztényen kívül, szabad és tiszta a jóslástól. A többi vallás, többé-kevésbé jóslás és valamelyikük kizárólag csak jóslásból áll. A jóslás az ember alárendelése alacsonyabb rendű dolgoknak és lényeknek, mint maga az ember.

Ezért a jóslást úgy is nevezhetjük, hogy „hit a sötétségben.”

Azért is mondja Szent Pál apostol: „Hagyd a képtelen és vénasszonyos meséket, a jámborságban gyakorold magadat (1Tim 4,7).”

A kereszténység, két értelemben is vett világosság hite:

Az első – mert ez a hit az embert, minden anyagi és a sötétség szellemeinek eseményei fölé emeli;

A második – mert az embert, a csakis az élő, bölcs és mindenható Isten hatalma alá rendeli.

Mivel létezik mindentlátó Isten, azért nem létezik véletlen eset. Ezzel a mindentlátó és elő Istennel való lelki kötelékben lévő ember, magasztosabb minden anyaginál és nagyobb hatalma van minden sötétség szelleménél.

Szent Nikolaj Velimirović, a „PROLOG” című könyvéből –IK-