február 2014 havi archívum

Szíriai Szent Efrém zsoltára

2014/02/04

Egyet és az egyetlent vallom, mint tökéletes Istent és tökéletes embert.
Ő az Isten-Ige, amely testben megjelent.

Ha Ő nem jelent meg testben, miért jelent meg akkor Mária?
És ha Ő nem Isten, akkor kit nevez Gábriel Úrnak?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki feküdt a jászolban?
És ha Ő nem Isten, akkor kit dicsértek az Angyalok?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki volt pólyába takarva?
És ha Ő nem Isten, kinek a dicsőségére jelent meg a csillag?

Ha Ő nem jelent meg testben, kit vett karjaira Simon?
És ha Ő nem Isten, kinek mondta: “Most bocsátod el, Uram, szolgádat”?

Ha Ő nem jelent meg testben, kit vett el József amikor Egyiptomba menekült?
És ha Ő nem Isten, kin teljesültek a szavak? “Egyiptomból hívtam ki fiamat”?

Ha Ő nem jelent meg testben, kit keresztelt meg János?
És ha Ő nem Isten, kinek mondta az Atya: “Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik”?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki éhezett meg a pusztában?
És ha Ő nem Isten, kinek jöttek szolgálni az angyalok?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki volt meghívva a menyegzőre a Galileai Kánába?
És ha Ő nem Isten, ki változtatta borrá a vizet?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki vette kezébe a kenyeret a pusztában?
És ha Ő nem Isten, ki lakatta jól öt kenyérből és két halból az ötezret, az asszonyokat és gyerekeket nem számítva?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki aludt a bárkán?
És ha Ő nem Isten, ki parancsolt a szélnek és a víz hullámainak, és nagy csendesség lett?

Ha Ő nem jelent meg testben, kivel evett Simon farizeus?
És ha Ő nem Isten, ki bocsájtotta meg bűneit, a bűnös asszonynak?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki hordozott emberi ruhát?
És ha Ő nem Isten, ki gyógyította meg a vérfolyásos asszonyt a ruhája erintésével?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki köpött a földre és gyúrta be a sarat?
És ha Ő nem Isten, ki adta meg sárral szemeknek a hatalmat, hogy lássanak?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki sírt Lázár sírjánál?
És ha Ő nem Isten, ki parancsolta meg a négynapos halotnak, hogy jöjjön ki a sírból?
Ha Ő nem jelent meg testben, kit raboltak el a Judeaiak a kertben?
És ha Ő nem Isten, ki vágta őket földhöz szavakkal: “Én vagyok”?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki ment ki ítéletre Pilátus elé?
És ha Ő nem Isten, ki ijesztette meg álmában Pilátus feleségét?

Ha Ő nem jelent meg testben, kinek a ruháit osztották szét a katonák?
És ha Ő nem Isten,  miért sötétedett el a nap a Keresztrefeszítése után?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki volt keresztre feszítve?
És ha Ő nem Isten, ki rendítette meg a föld alapjait?

Ha Ő nem jelent meg testben, kinek voltak a kezei és lábai a kereszthez szegezve?
És ha Ő nem Isten, mitől szakadt ketté a templom függönye, repedtek meg a sziklák és nyíltak meg a sírok?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki lógott kereszten a rablók között?
És ha Ő nem Isten, hogy mondhadtta a rablónak: “még ma velem leszel a mennyországban”?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki kiáltott hangosan és lehelte ki a lelkét?
És ha Ő nem Isten, kinek a hangjára kelt fel sok szent a sírokból?

Ha Ő nem jelent meg testben, kit láttak az asszonyok a sírban elhelyezve?
És ha Ő nem Isten, kire mondták az Angyalok: “Nincs itt, feltámadt”?

Ha Ő nem jelent meg testben, kinek érintette meg Tamás a szegek ütötte sebeit ?
És ha Ő nem Isten, ki ment be a csukott ajtón?

Ha Ő nem jelent meg testben, ki evett a Tibériás tengernél?
És ha Ő nem Isten, kinek a parancsára teltek meg a hálók?

Ha Ő nem jelent meg testben, kit láttak az Apostolok mennybe szállni?
És ha Ő nem Isten, ki vétetett fel a mennybe az Angyalok újjongásával és kinek mondta az Atya: “Ülj az én jobbom felől”?

Ha Ő nem jelent meg testben, hazugság végül is a mi üdvösségünk, hazugok a Próféták szavai.

Szíriai Szent Efrém „Molitvenik i psaltir” című könyvébőlIK.

 

Reklámok