Nagyhéten – II.


syropMi is tiszteljük ezt a hetet. Én magam is, kijöttem veletek együtt, elétek tárva szavaimat, mint két fillért, az özvegyhez hasonlóan. Amazok pálmaágakkal kezükben jöttek ki és ujjongva kiabálták: Hozsanna a magasságban! Áldott, Aki az Úr nevében jő! – Mt 21,9. Menjünk mi is, és a pálmaágak helyett, virágzó lelkünket tárva elé, és kiáltozzunk, mint ahogyan ma is énekeltünk: Áldjad én lelkem az Urat. Mindennap dicsérlek téged. – Zsoltár 145,1-2. Dávid szavai ezek, és ezek, vagy még jobban mondva, úgy ezek, mint a többi is, nem annyira Dávidéi, mint a Szentlélek kegyelméből eredőek. Noha a próféta mondta is őket, de a Vigasztaló mozgatta az ő nyelvét. Ezért is mondta: nyelvem, mint az író vesszeje – Zsoltár 44,2. Mint ahogyan a toll, nem magától ír, de ahogyan azt az író keze vezeti, ugyanúgy a próféta nyelve is, nem önmagától beszél, de Isten kegyelméből. De miért is nem mondta egyszerűen csak azt: hogy nyelvem az író vesszeje, de: mint a gyorsíró vesszeje? Hogy így tudatában legyen annak, hogy abban lelki bölcsesség rejlik, és ezért az nagy könnyedséggel és gyorsasággal bír. Az emberek önmaguktól beszélnek, szózatokat állítanak össze, hasonlatokkal állnak elő, késlekedve sok időt vesztegetnek.  Amott pedig áradtak a szavak, mint a forrás vize, nem ütköztek semmilyen akadályba, sőt, a nyelv gyorsasága felülmúlta a gondolat árját is. Ezért is mondta: nyelvem a gyorsíró vesszeje. Bensőnkben – mondja a próféta – bőséges források buzognak, ezért hatalmas gyorsasággal áradnak ki belőlünk, nincs szükségünk sem hasonlatokra, sem erőlködésre, sem pedig fáradtságra…

De hogyan is áldhatja a mi bensőnk az Urat, ha nincs hangja, nincs szája, és nincs nyelve sem? Mindezt megteheti a lelkünk. Hogyan áldhatja az Urat bensőnk, hang, nyelv és száj híján? Ugyanúgy, mintahogyan az egek beszélik Isten dicsőségét – Zsoltár 18,1. Mint ahogyan az egek, noha nincs nyelvük sem szájuk, de szépségük látványa elkápráztatja a szemlélőjét, csodálatos elrendezésével arra ösztönözve, hogy dicsérettel illesse a Teremtőt. Ugyanúgy a mi bensőnkben, amikor mindezt elképzeled, amikor szemléled a sajátosságok sokféleségét, tevékenységet, erőt, harmóniát, elrendezést, akkor te a próféta szavait hangoztatod: mely igen fölségesek a Te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél – Zsoltár 103,24.

Látod hát, hogy milyen módom dicséri a benső az Urat, hang és nyelv nélkül? Miért is mondja a próféta csupán csak, hogy: én lelkem? Azért, hogy az ne legyen szétszórt, amikor a nyelv beszél, mint ahogyan az gyakran előfordul velünk imádkozás és az éneklés közben, – azért, hogy mindkét oldalról meglegyen az összhang. Ha te ugyan imádkozol, de nem figyelsz az Isten szavára, akkor Isten hogyan is hallja meg a te imádságodat?  Ekképp tehát, amikor a próféta azt mondja, hogy: áldjad én lelkem az Urat, akkor a következőt fejezi ki: szálljon fel az én imádságom bensőmből, a szív mélyéről. Ezért mondja Pál is: énekeljek lélekkel, de énekeljek értelemmel is. – 1Kor 14,15.

Tudni szeretnéd, hogy milyen erő rejlik az Istent dicsőítő énekekben? A három ifjú, dicsérve az Urat, eloltották a babiloni kemence lángját, még pontosabban nem eloltották, de ami még ennél sokkal csodálatraméltóbb, a fellobbanó lángokat lábukkal eltiporták, mint valami szemetet. Ez az éneklés behatolt a börtönbe, ahol Pál raboskodott, levette a bilincseket, kinyitotta a börtön ajtaját, megrázta alapjaiban, hatalmas ámulatba ejtve a börtön őreit.

De mi is történt ezek után?

Egészében szokatlan és csodálatos dolog. A bilincsek lehulltak, a megkötözöttek megkötözték a nem megkötözötteket. A bilincsek, sajátosságuknál fogva, erősen tartják a fogvatartottat, nem engedve számára semmilyen szabadságot. Itt pedig a szabad börtönőr jött oda, és a megkötözött Pál lábaihoz borult. A tárgyi bilincsek sajátossága, hogy fogva tartják a lefogottat, Krisztus bilincseinek viszont olyan erejük van, hogy a szabadot is megkötözötté igázza. Az őr börtönbe vetette őket, és ők, bár a börtön mélyén voltak, mégis a külső ajtókat nyitották ki. Kalodába zárta lábukat, de az ő megkötözött lábaik mások kezeit oldották fel. Azután az mondja az Írás, az őr remegve lábaikhoz borult, könnyek között kiáltott fel.

Mi is történt hát?

Nem te magad kötözted meg őket?

Nem te voltál az, aki vigyázott rájuk a börtönben?

De vajon ámulatba ejtő-e hogy ez az erő kinyitotta a börtönt, amikor arra is lehetősége van, hogy megnyissa az egeket? Amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldotok a földön, a mennyben is föloldott lesz – Mt 18.18. ha feloldja a bűn bilincseit, elcsodálkoztató-e akkor az, ha feloldja a vasbilincseket is? Feloldja a gonosz szellemek bilincseit és megszabadítja az általuk megkötözött lelkeket, csodálkozni való dolog-e, ha ő megszabadítja a fogvatartottakat? Figyeld meg a kettős csodát: egyszerre feloldozott és megkötött. Feloldotta a bilincseket, és rabul ejtette a börtönőrök szívét annyira, hogy nem is voltak tudatában annak, hogy ők szabadok. Kinyitott és ugyanakkor be is zárt: kinyitotta a börtön ajtaját és becsukta a rabok szívének szemeit úgy, hogy azok észre sem vették, a nyitott ajtókat, hogy kihasználva a szabadság lehetőségét, nehogy szökésre vetemedjenek.

Látod-e, hogy milyen módon köt meg és oldoz fel, kinyit és bezár?

Látod-e az ének erejét, milyen ereje van a dicséretnek, milyen erős az imádság? Az imádság ereje mindenkor nagy. De ha az imásághoz böjt is párosul, az a lelket még erősebbé teszi. Látod-e, hogy hogyan egyesül mindenütt az imádság a böjttel? Ilyenkor a mi líránk kellemes és a legjobb dallamot adja, mert húrjai nincsenek meglazulva, nem gyengíti azokat felesleges szabadosság, mert az elhatározás kemény, az elme élő, a lélek éber. Ekképp kell, hogy közeledjünk Istenhez, és beszélgessünk Vele elvonultan.

Reklámok
Explore posts in the same categories: Böjt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt kedveli: