Álmok és látomások


Megkérdezte az öreg az egyik testvértől:

-Mi van veled, testvérem? Úgy látom, egy ideje állandóan szomorú vagy. Korábban sohasem voltál ilyen. Mi történt, mitől lettél ilyen gondterhelt és elmélyült gondolataidban? És miért nem jössz el hozzám, hogy beszélj róla, hogy milyen gondolatok és kellemetlenségek szorongatják lelkedet, amelyek miatt ilyen állapotba kerülték?

– Látom, tiszteletreméltó atyám, hogy kinézetem következtében, felismerte lelkem állapotát. Amennyiben ma talán nem annyira elfoglalt, engedje meg nekem, hogy itt maradjak és feltárjam azokat a gondolatokat, amelyek nyomasztanak engem.

– Jól van, testvér, fel vagy-e rá készülve, hogy meggyónj?

– Igen, tiszteletreméltó atya! És kérem, bocsásson meg nekem: ezt már jóval korábban meg kellett volna tennem, de eluralkodott rajtam a hanyagság, és nem volt bátorságom eljönni, feltárni a lelkiismeretemet és elmondani mindazt, ami aggaszt engem.

– Nos, milyen gondolatok bántanak téged, és miféle félszegség van lelkedben?

– Egy ideje mindig csak arról hallok, hogy a világon vannak olyan emberek, akiket az Úr mennyei látomásokra méltatott és, hogy némelyek prófétai képességgel rendelkeznek, előre megmondva azt, hogy mi fog történni a jövőben. Valamint azt is hallom, hogy egyesek a világosság angyalainak, az Istenszülőnek, sőt maga a mi Urunk és Üdvözítőnk látására lettek méltóvá. Hallottam, hogy sokan követik őket, és úgy tekintenek rájuk, mint prófétákra, mint akiket az Isten azért küldött a világba, hogy hirdessék a bűnbánatot.

Amikor pedig ezekről hallok, nagyon elszomorodok, mert már annyi éve, egészen gyermekkoromtól, fáradozok az alázat erényében a monostorban, de semennyire sem haladtam előre a lelkiekben, mert az Úr egyszer sem méltatott engem egyetlen látomásra sem. Ez az én bánatom oka, tiszteletreméltó atyám, hogy nem volt részem ilyesfajta vigasztalásban. Ezért nagyon kérem, atyám, magyarázza el ezt nekem és adjon tanácsot, hogy hogyan szabaduljak meg ezektől a gondolatoktól, mert nagyon aggasztanak engem.

– Tudd meg, testvérem, hogy az istenes atyák tanítása szerint, hét fő út létezik arra, hogy az ember elméjébe és szívébe bejussanak a csalóka ördögi látomások és kívánságok.

– Kérem, tiszteletreméltó atyám, mondja el nekem, hogy melyek ezek az utak.

– Testvérem, az első a jól ismert kapzsiság (ügyeskedés), amelynek segítségével a gonosz csalárd látomásokat és képzelődéseket visz végbe az ember elméjében és szívében. Ez pedig a gőg hatalmas és kártékony bűne, amiről istenes Létrás szent János ezt mondja: “Amikor a gonosz megerősödik az ő szolgáiban, akkor fényes angyalok, vagy szentek képében kezd megjelenni előttük álmukban, amelyekben titkok tárulnak fel előttük, hogy ők, a szerencsétlenek, eszüket veszítsék.

A második pedig, amelynek segítségével az ördög a látomásokon és képzelődéseken keresztül csalást visz végbe, az a becsvágy, amely a gőg átkozott fájának első ága. Ezt alá támasztja tanácsában az istenes Szíriai Izsák is, amelyet Simeonnak adott, mondván: “Tartsa mindig emlékezetében tisztelendőséged a látomások e gyönge oldalát, mindig légy résen a gonosz gondolatok látomásaival szemben. Mert ez általában meg szokott történni a gyöngeelméjű és a hiú dicsőséget kedvelő szerzetesekkel”.

A harmadik út, amelyen a hazug látomások és álmok csalásai lopakodnak be az ember lelkébe, az a gyönge elme és a tapasztalatlanság. Ezt az igazságot szintén az istenes Létrás János atya mondja ki, ekképp: “A becsvágy gonoszai a tapasztalatlanokat teszik próbára”.

A negyedik ok – az a meggondolatlan és esztelen törekvés, amelytől némely gyöngeelméjűek lángra lobbanva, kemény és hosszú böjtölésnek vetik magukat alá, valamint más, nehéz küzdelmeknek azzal a céllal, hogy ezért Isten a csodatevés képességét adományozza nekik, hogy méltóak legyenek angyalok megjelenésére, mennyei látomások és kinyilatkoztatásokra, vagy pedig valamelyik szenthez legyenek hasonlóak.

Az ilyen esztelen törekvésekről írt az istenes Izsák: “Súlyos betegségben szenved az, akiben a rossz törekvés lakozik”. Egy másik helyen pedig ugyanő azt mondja a rosszul és rossz célra törekvőkről: “Aki bátorkodik Istenhez imádkozni azt kívánva, hogy általa csodák menjenek végbe, az elméjében kísértést szenved a csúftevő gonosztól”.

Az esztelen törekvés arra a szerzetesre hasonlít, akit ez a szenvedély gyötört, akiről a Paterikon azt írja, hogy azért imádkozott Istenhez, hogy tegye őt hasonlóvá Iszák patriarchához, és akit a meggondolatlan kérése miatt, nagyon szánalmas módon meggyalázott az ördög.

Az ördögi látomások és vágyakozások kelepcéjébe kerülés ötödik oka az engedetlenség és az akaratosság, ahogyan azt a Patrikon is írja Heraklétosz atya Ábrahám nevű tanítványával kapcsolatosan.

A hatodik ok, amely az embert a lélekre kártékonyan ható, ördögi látomások, képzelődések és más csalások szakadékába vezeti, az az átkozott öntevékenység és a szándékok feltáratlansága a lelki atyák előtt.

A hetedik és utolsó ok, amelynél fogva az ember besétál a lelket romboló ördögi látomások csapdájába, az a Szentírás és az önismeret hiánya. Mivel ha az ember nem ismeri sem önmagát, sem pedig a Szentírást, akkor képzelődésbe esik, aminek következtében csalás áldozatává válik.

Az pedig, aki alapvetően eljutott önismeretére, valamint ismeri semmirekellőségének mélységét, annak nagyon nehéz mennyei látomásokra méltónak találnia magát. Ezért azt mondja Szent Izsák arról, aki megismerte önmagát: “Jobb méltóvá válni az embernek önmaga,  mintsem méltóvá lenni az angyalok látására”.

És valóban, nagy és hathatós segítség az ember számára – ismerni saját gyöngeségeit, mert ez az ismeret nem engedi meg számára, hogy a gonosz látomásainak kelepcéjébe és más nagy bűnökbe essen. Szintén Szíriai Izsák mondja, hogy az önismeret a minden jótétemény alapja: “Boldog az az ember, aki tudatában van saját gyöngeségeinek“. Majd folytatja: “Mert ez a tudat lesz számára minden bőség alapja”. És még az istenes Damaszkuszi Péter atya így beszél az önismeretről: “Nincs annál semmi jobb, mint ismerni gyöngeségeinket és tudatlanságunkat, és semmi sem rosszabb ezek nem ismerésénél“.

Íme, testvérem, ezen a hét fő úton hinti el a gonosz az ember elméjébe és szívébe az álmok és látomások csalárdságát, ami nagyon kártékony a lélek számára. Jól tetted, hogy őszintén kitártad a szívedet Isten és méltatlanságom előtt, és úgy döntöttél, hogy elmondod gondolataidat, amelyek bomlasztóak a lélek számára. Ezáltal, testvérem, Isten segítségével, el tudod távolítani elmédből, szíved mélyéről az oda befészkelő eszmei kígyót – azt, aki szüntelenül terjedt benned, az ő ármánykodásának és csalásának halálos mérgével mérgezve lelkedet.

Tudd és emlékezz rá, testvérem, hogy a lelkünk egy csónakhoz hasonlít, amely a világ háborgó hullámain hánykolódva úszik, és az ész, ami a lélek szeme, amit az Isten eme csónak kormányzására rendelt. Tudd még azt is, hogy ez a mi csónakunk sok és nagy veszélynek van kitéve. Ezek a veszélyek az élet háborgó tengeréről – nagyon erős szembeszél formájában, testünkre támadnak, kívülről ránk rontva, behatolnak érzékeink nyitott ajtaján… Mi pedig elmerülünk a hirtelen keletkező hatalmas örvényben, amelyek hajózásunk során keresztezik utunkat. Mindez lelkünk felkészületlenségének eredménye. Amikor pedig a hajó kormányosa – vagyis az ész – alszik, akkor a hajóban egyre magasabb lesz a víz és a mélybe süllyedhetünk, ami pedig a meg nem gyónt bűneink eredménye.

Így tehát, testvérem, ha nem igyekeztél volna ide, hozzám, hogy a szent gyónásban kimerjük lelkedből a bűnök mérgező vizét, akkor azt hiszem, már nem sok kellett volna ahhoz, hogy a pokol mélyére süllyedjen lelki sajkád.

Nos, mit is akarok én neked ezzel mondani: tudd és higgy teljes igyekezeteddel, hogy a téged gyötrő gondolatok, benőtték volna szívedet, lelkedet, ahol a gőg átkozott gyökere mélyre hatolt volna benned.

Архимандрит Клеопа (Илие) – pravoslavie.ru  nyomán, – Sf-

Reklámok
Explore posts in the same categories: Lelkiség

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt kedveli: