Aeropagita Szent Dénes


Dyonýz areop.Athéni püspök, Rusztikosz presbiter és Eleutheriosz diakónust a galliai Lutetiában (Párizsban) ölték meg 96-ban (más híradások szerint 110-ben), Domitianus császár keresztényüldözése idején (81-96). Szent Dionysziosz Athénban élt. Ott nevelkedett, klasszikus görög műveltséget kapott. Később Egyiptomba utazott, ahol Iliopoliszban asztronómiát tanult. Barátjával, Apollofonosszal együtt tanúja volt annak a napfogyatkozásnak, amely Jézus Krisztus keresztre feszítésekor történt. „Vagy Isten szenved, az egész világ Teremtője, vagy a végéhez ért a látható világ” – mondta akkor Dionysziosz. Amikor visszatért Athénbe, az Areopág (az athéni legfőbb bíróság) tagjának választották. Amikor Pál apostol az athéni areopágon hirdette Krisztust (ApCsel. 17, 16-34), Dionysziosz megtért és keresztény lett. Három éven keresztül kísérte Pál apostolt hittérítő útján. Ezután Pál apostol Athén püspökévé tette. 57-ben jelen volt az Istenszülő elhunytakor Jeruzsálemben. Az egyházi hagyomány szerint Pál apostol halála után Dionysziosz Risztikosz presbiterrel és Eleutheriosz diakónussal Nyugatra utazott. Sokakat megtérített Rómában, majd Germániába és Hispániába utazott. Galliában mindhárom hitvallót bebörtönözték. Éjjel Szent Dionysziosz Szent Liturgiát tartott, amelyen Isten Angyalai segédkeztek neki. Reggel a vértanúkat lefejezték. Szent Dionysziosz felemelte saját fejével a kezében és elindult a templom felé. Csak mikor a eljutott a templomhoz, akkor esett össze. Catulla, egy jámbor keresztény asszony temette el a vértanú testét. Az Orthodox Egyház számára nagy jelentőséggel bírnak Szent Dionysziosz munkái. Napjainkig négy könyve maradt fenn: „A mennyei hierarchiáról”, az „Egyházi hierarchiáról”, „Isten neveiről” és a „Misztikus teológiáról”, valamint tíz levele. A „Mennyei hierarchiáról” szóló könyvében kifejti az angyali világról szóló keresztény tanítást. Az angyali (vagy mennyei) hierarchia kilenc angyali rendből – Szeráfokból, Kerubokból, Trónusokból, Uralmakból, Erőkből, Hatalmakból, Fejedelemségekből, Arkangyalokból és Angyalokból – áll. Az angyali hierarchia fokozatai – a megtisztuláson, megvilágosodáson és tökéletesedésen keresztül közelednek Istenhez. A magasabb rendek az Isteni Fény és Isteni élet hordozói és forrásai az alsóbb rendek számára. Azonban nem csak a szellemi, testetlen erők részei ennek a szellemi hierarchiának, de az emberi nem is, amely Krisztus Egyházában újjáteremtődik és megszentelődik. Szent Dionysziosz könyve az „Egyházi hierarchiáról” a „Mennyei hierarchia” folytatása. Krisztus Egyháza, az angyali rendhez hasonlóan az isteni rend szerint épül fel. Az isteni kegyelem az Egyház földi tagjaihoz az egyházi életben, a kép szerint érzékelhető, lényegük szerint szellemi szentségekben jut el. Csupán a szentek részesültek életükben abban, hogy földi szemeikkel szemlélhesség Isten Szent Titkait. Az Egyházon kívül, a Keresztségen és az Eucharisztián kívül az ember nem nyerheti el Isten üdvözítő kegyelmét, az Egyházon kívül nincs Istenismeret, nincs átistenülés. Az „Isten neveiről” c. könyvében Szent Dionysziosz Isten neveinek fokozatain keresztül történő Istenismeret útját írja le. A „Misztikus teológiáról” szóló könyve az Istenismeretről szól. Az Orthodox Egyház teológiája az Istenismeretre épül. Hogy megismerhessük Istent, meg kell közelítenünk. Ennek útja az ima. Nem azért, mert az imával magunkhoz vonzzuk a Felfoghatatlan Istent, hanem azért, mert a szívből jövő tiszta ima elvisz minket Istenhez. Szent Dionysziosz műveinek rendkívül nagy jelentősége van az Orthodox Egyház teológiájában. Az első négy évszázad során, a VI. század elejéig, a szent atya tanításai a hagyományban, elsősorban az Alexandriai Egyházban maradtak fenn. Szent Dionysziosz tanítása ismert volt Alexandriai Kelemen, Origenész, Nagy Dionysziosz és Teológus Szent Gergely előtt is. Ismert, hogy Alexandriai Szent Dionysziosz kommentálta Areopagita Szent Dionysziosz munkáit Teológus Szent Gergely számára. Szent Dionysziosz művei a VI – VII. században váltak általánosan ismertté az Egyházban.

Reklámok
Explore posts in the same categories: Szentek élete

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt kedveli: