Szpiridon püspök


Spiridon - trimifunskýSzpiridon püspök a III. század végefelé született Ciprus szigetén. Nagyon kevés feljegyzés maradt fenn korábbi életéről. Annyit lehet tudni, hogy pásztorkodásból tartotta el családját. Amennyire csak tudta, támogatta a szükséget szenvedőket és az útonlevő idegeneket. Ennek fejében az Úr csodatevő erővel ajándékozta meg: gyógyíthatatlan betegségben szenvedőket tett egészségesekké, megszállottakat gyógyított. Felesége halála után, Nagy Konstantin császár idejében, Trimifunt város püspökévé választották. Mint püspök, semmit se változtatott eddigi életmódján. Össze tudta egyeztetni a püspöki szolgálatot a az irgalmasság cselekedeteivel. Az  egyháztörténészek szerint, Szpiridon püspök 325-ben részt vett az I. Egyetemes Zsinaton. Itt vitába keveredett egy görög filozófussal, aki az arianizmus híve volt. Szpiridon püspök egyszerű szavai a zsinati atyák előtt rámutattak az emberi bölcsesség gyengeségére az Isteni Bölcsességgel szemben: „Figyelj, filozófus, mit mondok én neked: mi hisszük, hogy a Mindenható Isten Szavával és Lelkével teremtette a semmiből az eget, földet, embert és az egész látható és láthatatlan világot. A Szó, az az Isten Fia, aki érettünk bűnösökért lejött a földre, született a Szűztől, együtt élt  az emberekkel, szenvedett, üdvösségünkért meghalt, majd feltámadt, szenvedéseivel megváltott a bűntől, Magával együtt feltámasztva az emberi nemet. Hisszük, hogy Egylényegű és Egydicsőségű az Atyával, és hisszük ezt mindem rosszra hajló változtatás nélkül, mert ezt a hatalmas titkot emberi ész felfogni képtelen”.

A vita végeztével a kereszténység ellensége Szpiridon buzgó védelmezője lett, és megkeresztelkedett. Ezek után a filozófus barátaihoz fordult mondván: „Noha egyik állítást a másikkal bizonygattam mostanáig a vitatkozás művészetével, mindazt, amit elém tártak eddig, de amikor az észszerű bizonygatás helyett, eme öreg szájából valamiféle különös erő kezdett el áradni, az én bizonygatásaim gyengének bizonyultak vele szemben, hasonlóképp, mint ahogy ember nem szállhat szembe Istennel. Ha valaki közületek ezt hozzám hasonlóan gondolja, akkor higgyen Krisztusban és velem együtt kövesse ezt az öreget, kinek szája által maga Istent beszélt”.

Ezen a Zsinaton megdöntötte az ariánusok ármánykodását, bebizonyítva a Szentháromság egységét. Egy téglát vett kezébe, megszorította: azon nyomban fölfelé tűz ütött ki belőle, lefelé folyt a víz a föld pedig a kezében maradt. „Íme, három létező, de a tégla egy – mondta Szpiridon – , ugyan ilyen a Szentháromság is – Három a személy, de az Istenség Egy!”.

Egyik alkalommal halott gyermekét hozta el hozzá egy asszony, kérve a szent közbenjárását. Miután imádkozott, visszatért az élet a fiúba. Ekkor az anya kapott sokkot az örömtöl és holtan zuhant a földre. Isten szentjének imája azonban visszaadta életét.

Egyszer, barárját igyekezett megmenteni, akit hamisan vádoltak és halálra ítéltek. Azonban útját keresztezte egy hirtelen megáradt folyam. A szent megparancsolta a pataknak: „Álj meg! Így parancsolja neked a világmindenség Ura, hogy én át tudjak kellni és meg legyen mentve a férfi, aki miatt sietek”. Kívánsága teljesült, és szerencsésen átkelt a túlsó partra. A bíró, amikor értesült a történtekről, nagy tisztelettel fogadta Szpiridont és barátját szabadon engedte.

Történt, hogy bement egy üres templomba. Megparancsolta a templomszolgáknak,hogy gyujtsák meg a gyertyákat, mécseseket és a püspök elkezdte az Istentiszteletet. A püspök fennhangon megszólalt: „Békesség nektek!”, ekkor a diakónussal együtt fentről, mint egy soktagú kórustól hallották a választ: „És a te lelkednek!”. A hatalmas kar hangja minden emberi hangnál édesebben szólt. Minden könyörgésre a láthatatlan énekkar válaszolt: „Uram, irgalmazz!”. Az ének hangja oda vonzotta a környéken járó embereket. Mennél közelebb voltak a templomhoz, acsodálatos éneklés egyre jobban hangzott fülükben, melengette szívüket. Azonban, amikor beléptek a templomba, a püspökön és néhény templom szolgán kívül más senkit se láttak.  Ekkor már nem hallották a mennyei éneklést felülmúló hangokat, ami miatt nagy értetlenség uralkodott el rajtuk.

Életrajzírója, Metafraszt szent Simeon, szent Szpiridont a vendégszeretet jótéteményeiben Ábrahám pátriárkához hasonlítja. „Tudni kell azt is, hogy hogyan fogadta az átutazókat”, írta a szerzetesi körökhöz közel álló egyháztörténész Szozomen, elő hozva egy csodálatra méltó példát a szent életéből.

Egyszer a szent Negyvened elején házában tartózkodott egy átutazó. Látta, hogy a zarándok nagyon el van fáradva, szent Szpiridon azt mondta lányának: „Mossa meg a lábát ennek az embernek, és adjon neki enni”. Mivel épp Nagyböjt volt, nem tartottak eledelt a házban, mert a szent csak egyes napokon vett magához étel ebben az időszakban, a többi napokon pedig étlen maradt. Ezért a lány azt felelte, hogy nincs a házban se kenyér, se liszt. Szent Szpiridon elnézést kért a zarándoktól, és megparancsolta lányának, hogy a lesózott sertést húst süsse meg és ezzel vendégelte meg a zarándokot. Amikor a magát kereszténynek valló zarándok ezt elutasította, a szent azzal bíztatta: „A tisztának minden tiszta Tit. 1,15”.

Szozomen egy másik feljegyzése teljes egászében elénk tárja Szpiridon jellemét: szokása volt, hogy mindenből, ami csak megtermett, egy részt a szegényeknek osztott szét. Egy másik részt a rászorulóknak adott kölcsönbe. Ő maga személysen senkinek semmit sem adott, egyszerűen megmutatta a kamra bejáratát, ahol mindenki annyit vehetett el, amennyire szüksége volt, majd hasonlóképp a kölcsön megadásakor is minden ellenőrzés és számolás nélkül vitték vissza az adóságot.

Érdekes az elbeszélés arról, hogy hogyan akarták a rablók ellopni Szpiridon birkáit: sötét éjjel belopóztak az akolba, de itt egy ismeretlem erő által meg lettek kötözve. Reggel, amikor szent Szpirodon belépet az ólba, és meglátta a megkötözött rablókat, imádkozott, majd az ima után eloldozta őket és sokáig győzködte őket, hogy hagyjanak fel a tisztességtelen életvitellel és tisztességes munkávan keressék meg a mindennapit. Ezek után mindegykőjuknek egy juhot ajándékozott és elbocsájtva őket, szeretetteljesen ezt mondta nekik: „Lám, legalább nem hiába fáradoztatok”.

Sokszor hasonlítják szent Szpiridont Illés prófétához is, mert a nagy szárazságok idején, mely fenyegette Ciprus szigetét, Szpiridon imádságai révén esni kezdett:

„Az angyalokkalegyenlő Szpiridonra tekintsünk, a nagy csodatevőre. Mert amikor országunk a nagy szárazságtól szenvedett, éhinség és fekély pusztított, emberek sokasága halt meg, a szent püspök imádságai révén kapott esőt a föld: a nyomortól megváltott emberek hálaadóan kiáltottak: Örvendezz, ki a nagy prófétához hasonló vagy és az éhséget és nyomort megváltó, áldásos esőt vezettél a földre”.

A szent püspök egész élete csodálatra méltó egyszerűségben és csodatevő erőben tündöklik, melyet az Úr ajándékozott neki. A püspök szavára halottak támadtak fel, megfékezte a természetet, ledöltek a bálványok. Amikor Alekszandriában Zsinatot hívtak össze, hogy határozzanak a bálványk lerombolásáról, a  zsinati atyák imádsága után egy kivételével, – leginkább tiszteltével, minden bálvány leomlott. Egy látomás a pátriárkának feltárta, hogy ez a bálvány azért maradt fenn, hogy maga Szpiridon rombolja azt le. A Zsinat felhívására Szpiridon hajóra szállt, és abban a pillanatban, amikor a hajó partot ért, és a szent kilépett a földre, az alekszandriai bálvány minden tartozékával együtt porba hullott, ami hírül adta a pátriárkának és a többi püspöknek, hogy Szpiridon megérkezett.

Szentségben és igazságban élte szent Szpiridon földi életét, és imádkozás közben adta át lelkét az Úrnak 348 körül. Az Egyház történelmében szent Szpiridon szent Miklós püspökkel egyenlőképp ünnepelt. Szent ereklyéi Korfu szigetén a nevét viselő templomban nyugszanak.

Emléknapja december 12.

Reklámok
Explore posts in the same categories: Szentek élete

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt kedveli: